پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- مدیران پشین روابط عمومی دانشگاه
مدیران روابط عمومی از سال ۱۳۹۲ تا کنون

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.45638.96522.fa
برگشت به اصل مطلب