پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی
بازدید رییس دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی درمانی روانپزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۲ | 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از مرکز آموزشی درمانی درمانی روانپزشکی بازدید کرد.
به نقل از روابط عمومی مرکز روانپزشکی ایران : دکتر کوهپایه زاده ؛ رئیس دانشگاه به همراه معاونین 21 اردیبهشت 1399 از مرکز آموزشی درمانی درمانی روانپزشکی ایران بازدید کردند.
در این بازدید ابتدا دکتر کشاورز؛ مدیرعامل مرکز ، توضیحاتی در خصوص فعالیتهای انجام شده در سالهای اخیر و فعالیت های در دست اقدام و همچنین روند ساخت بیمارستان جدید ارائه داد و در خصوص مسائل و مشکلات مرکز ، بحث و تبادل نظر شد.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31236.101214.fa
برگشت به اصل مطلب