پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی
خارج کردن توده 16 کیلویی در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/22 | 
به همت اساتید آنکولوژی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر، عمل برداشت توده 16 کیلویی از بدن یک بیمار با موفقیت انجام شد.
به نقل از روابط عمومی مرکز فیروزگر: بیمار خانم 51 ساله که به علت توده لگن بزرگ به بیمارستان فیروزگر ارجاع شده و توسط تیم جراحی انکولوژی زنان و تیم بیهوشی مرکز تحت عمل جراحی قرار می گیرد.
علیرغم چسبندگی شدید و سابقه مصرف وارفارین بیمار ،جراحی بعد از 2 ساعت با موفقیت پایان یافت و توده لگنی 16 کیلوئی خارج و بیمار با حال عمومی خوب مرخص شد.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31236.101213.fa
برگشت به اصل مطلب