دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی- معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت دانشجویی فرهنگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
مدیریت فرهنگی و دانشجویی: سرکارخانم فاطمه نادی
سرکار خانم نادی
 • فارغ التحصیل کارشناسی رشته تکنولوژی آموزشی
 • ۲۷ سال سابقه کاری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 • مدیریت فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس داخلی: ۱۶۹
شماره تماس: ۸۸۲۰۲۴۰۶
شرح وظایف:
 • ارائه فرم تسهیلات رفاهی به دانشجویان
 • اخذ سند تعهد محضری و بررسی و کنترل آن و ارسال به معاونت دانشجویی
 • ارائه تسهیلات صندوق رفاه  شامل (وام ضروری ، ودیعه مسکن،تحصیلی و شهریه)
 • هماهنگی با اداره امور خوابگاهها جهت اسکان دانشجویان
 • ارائه تسویه حساب به دانشجویان فارغ التحصیل، انتقالی، میهمان و اخراجی
 • تهیه و تنظیم راهنمای استفاده از تسهیلات رفاهی ویژه دانشجویان وردی جدید
 • تهیه فرمها و فرآیندهای امور دانشجویی و امور فرهنگی
 • تهیه فرمها جهت اداره مشاوره و گزارش کار ماهانه مشاور دانشکده به معاونت
 • همکاری با دارالقرآن معاونت و اجرای برنامه های قرآنی
 • انجام کلیه امور فرهنگی ، مسابقات ، مراسمهای مذهبی و ملی ، اردوها
 • انجام کلیه امور مربوط به انتخابات شورای صنفی
 • ارائه کارت دانشجویی به دانشجویان جدیدالورود
 • انجام امور مربوط به جشن فارغ التحصیلی دلنشجویان
 • انجام کلیه امور تشکیل انجمن علمی دانشجویان
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=34.6461.46502.fa
برگشت به اصل مطلب