مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران- تماس
Contact Us Contact Us

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/11 | 

آدرس مرکز تحقیقات:

تهران- میدان ولی عصر (عج)
خیابان کریم خان زند
خیابان به آفرین
بیمارستان فیروزگر
مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد-
تلفن: 021-88941831

پست الکترونیک: gildrc //AT // iums.ac.ir


 
Contact Us at AmolCS:

Haraz Clinic,
17-Shahrivar Hospital,
Amol City,
Mazandaran Province,
Iran
Tel: +98 - 21 - 88941831
Email: gildrc  //AT// iums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=189.29835.51456.fa
برگشت به اصل مطلب