دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

قانون تشکیل هیاتهای امناء

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

   قانون تشکیل هیئت امناء :

 ماده 1) هریک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به خود می‌توانند هیات امنائی با ترکیب ذیل تشکیل دهند.

الف- وزیریا نماینده وزیر – دردانشگاههای علوم پزشکی جلسات هیئت امنا سالانه حداقل یک جلسه با حضوروزیر تشکیل می شود ودربقیه جلسات ،به جای وزیر فنماینده وی می تواند شرکت کند.(اصلاحیه مورخ 15/8/1380 )

ب- رئیس مؤسسه

ج- 4تا 6 تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند.

د- رئیس  و یا نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

تبصره) حداقل دوتن از شخصیت های بند (ج) باید از اعضای هیئت علمی دانشگاهها باشند.

ماده 2) اعضای بند(ج) به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا به تصمیم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به جلسه شورای عالی جهت بررسی و تصمیم گیری مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوری بر مبنای نتیجه حاصل از شورا احکام مربوط را برای 4 سال عضویت در هیات های مذکور امضاء می نماید . اعضای مذکور در یک زمان حداکثر می توانند عضویت در دو هیات امناء را دارا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است .(اصلاحیه مورخ 30/11/69)

تبصره ) رئیس شورای عالی بمنظور تسریع در پیشرفت کار می تواند بنا به تشخیص خود چند نفر را بجای شورای عالی مامور انجام بررسی و تصمیم گیری مشورتی بنماید .(اصلاحیه مورخ 30/11/69)


دفعات مشاهده: 2442 بار   |   دفعات چاپ: 218 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر