دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

امور مالی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

سرکار خانم زهرا بانو اکبری: رئیس امور مالی
شماره تماس داخلی ۳۸۲
شماره تماس: ۸۸۷۸۰۷۳۴
شرح وظایف سرکار خانم اکبری

زهرا بانو اکبریجناب آقای رجبی زاده: کارشناس حسابداری
شماره تماس داخلی ۲۴۵
شرح وظایف جناب آقای رجبی زاده

رضا رجبی زاده سرکار خانم مزجی: کارشناس حسابداری
شماره تماس داخلی ۲۴۵
شرح وظایف سرکار خانم مزجی

لعیا مزجیجناب آقای ملکی: کارشناس حسابداری
شماره تماس داخلی ۲۴۵
شرح وظایف جناب آقای ملکی

رامین ملکیجناب آقای مولایی: امین اموالی
شماره تماس داخلی ۲۴۵
شرح وظایف جناب آقای مولایی

نادر مولایی


دفعات مشاهده: 2360 بار   |   دفعات چاپ: 487 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر