دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین

دستورالعمل ها و بخشنامه های بهداشت محیط

 | تاریخ ارسال: 1396/3/13 | 
ردیف عنوان دانلود
1 آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها AWT IMAGE
2 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه AWT IMAGE
3 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با استعمال دخانیات AWT IMAGE
4 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند AWT IMAGE
5 دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاه های بهداشت اصناف AWT IMAGE
6 دستور العمل ارزیابی عملکرد وپایش میکروبی ، شیمیایی دستگاه های غیر سوزبی خطرساز پسماند AWT IMAGE
7 دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه دربیمارستانهاو مراکز بهداشتی درمانی و نحوه واگذاری آن به افراد حقیقی و حقوقی AWT IMAGE
8 راهنماو دستور العمل انتخاب ونحوه تهیه دستگاه های غیرسوز بی خطر ساز پسماند پزشکی AWT IMAGE
9 استاندارد ملی پیوست سلامت AWT IMAGE
10 قانون حفاظت دربرابر اشعه AWT IMAGE
11 قانون مدیریت پسماند AWT IMAGE
12 قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات AWT IMAGE
13 دستور العمل شرکت ها وموسسات مشاوره ای خود کنترلی وخوداظهاری AWT IMAGE
14
دستور العمل اجرایی صدورگواهی صلاحیت وپروانه بهداشتی کیوسک ثابت عرضه مواد غذایی
AWT IMAGE
15
دستور العمل اجرایی صدورگواهی صلاحیت وپروانه بهداشتی واحد سیار عرضه مواد غذایی
AWT IMAGE
16
دستور العمل نحوه اجرای خود کنترلی وخود اظهاری بهداشتی مراکز واماکن عمومی
AWT IMAGE
17
اصلاحات آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
AWT IMAGE
18
پرتوهای غیریونساز – صدور پرتوگیری
AWT IMAGE
19
راهنمای دفع زائدات اتیدیوم – برماید
AWT IMAGE
20 راهنمای طبقه بندی پسماند ها برای بازرسین بهداشت محیط AWT IMAGE
21 راهنمای نظارت وپایش جامعه محلی وثبت نتایج آن درسامانه جامع بازرسی AWT IMAGE
22 راهنمای کلرسنجی وثبت نتایج آن درسامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط وکار AWT IMAGE
23 راهنمای مراحل صدور مجوز مربوط به مراکز پرتو پزشکی از طریق سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سلامت محیط وکار AWT IMAGE
24
سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب شورای عالی سلامت وامنیت غذایی
AWT IMAGE
25
دستورالعمل والزامات اعطای سیب سلامت به رستوران ، رستوران سنتی ، سفره خانه ، چلوکبابی وسلف سرویس
AWT IMAGE
26
تفاهم نامه پسماند
AWT IMAGE
27 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات بهداشتی مراکز تهیه و تولید،توزیع، نگهداری،حمل ونقل وفروش موادخوردنی،آشامیدنی،آرایشی،بهداشتی اماکن AWT IMAGE
28
استاندارد ظروف یکبارمصرف برای جمع آوری پسماند های تیزوبرنده
AWT IMAGE
29
ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماند های پزشکی
AWT IMAGE
30
دستوالعمل نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه بی خطرسازی پسماندعفونی و تیز و برنده
AWT IMAGE
31 ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه گرمای خشک غیرسوز بی خطرساز پسماند AWT IMAGE
32 ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه اتوکلاو غیرسوز بی خطرساز پسماند AWT IMAGE
33 ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه هیدروکلاو غیرسوز بی خطرساز پسماند AWT IMAGE
34 ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه تلفیقی غیرسوز بی خطرساز پسماند AWT IMAGE
35 ارزیابی عملکرد و پایش دستگاه شیمیایی غیرسوز بی خطرساز پسماند AWT IMAGE
36 دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتی از مراکزتهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی AWT IMAGE

کلیدواژه ها: دستورالعمل ها و بخشنامه های بهداشت محیط |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 4140 بار   |   دفعات چاپ: 532 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر