دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

اساسنامه

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

تعریف:

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به عنوان یکی از واحدهای تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده و تحت نظارت و حمایت آن فعالیت می نماید و دارای یک مسئول، دبیر و هسته مرکزی می باشد.

تبصره۱: دانشکده یک مجموعه آموزشی زیر نظر دانشگاه می باشد.

تبصره ۲:کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بر حسب رشته های تحصیلی و شرایط می تواند دارای انجمن های پژوهشی باشد.

اهداف کمیته:

۱- ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور

۲-نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان

۳-  توانمند سازی دانشجویان در  زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی

۴- ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه

۵-ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان

۶-بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان

وظایف کمیته :

برگزاری کارگاه های آموزشی

برگزاری تورهای دانشجویی

برگزاری همایش های دانشجویی

الف- مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده :

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه از میان دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده ، انتصاب می گردد. مسئول کمیته یکی از اعضای هیات علمی بوده که با دانشجویان تناسب سنی و فکری داشته، با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و وقت کافی به این امر اختصاص دهد.

وظایف مسئول کمیته :

۱- صدورحکم انتصاب دبیر

۲- نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته

۳- ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشکده در جهت اهداف کمیته

۴-نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته

۵-پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با دانشگاه

۶-گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی(کمیته تحقیقات دانشجویی) دانشگاه

ب- دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی :

دبیرکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  از میان دو نفر از  اعضای کمیته دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده ، انتخاب میگردد.

وظایف دبیر:

۱-انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته

۲- اجرای مصوبات هسته مرکزی ( و شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه)

۳-انتصاب مسئولین واحد های کمیته

 ۴- هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق

۵- ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های هسته مرکزی ( و شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه)

۶-ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فعالیت های کمیته به مسئول و شورای مرکزی کمیته تحقیقا�


کلیدواژه ها: کمیته تحقیقات دانشجویی | دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی |CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1304 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر