دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: کارگاه های آموزشی:
:: برگزاری جلسه آموزشی التور و دیابت جهت بانوان ورزشکار در پارک بانوان صالحیه - ۱۳۹۶/۸/۳۰ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی سفیران سلامت دانش آموزی در آموزش و پرورش ناحیه 1 توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۸/۲۵ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی سفیران سلامت دانش آموزی در آموزش و پرورش ناحیه 1 توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۸/۲۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی سل و آنفلوانزاجهت دانشجویان دانشگاه پیام نور نسیم شهر - ۱۳۹۶/۸/۲۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری و کنترل دیابت ،آنفلوانزا فصلی وپرندگان - ۱۳۹۶/۸/۱۶ -
:: برگزاری دومین کارگاه آموزشی بیماری مالاریا جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۸/۱۶ -
:: برگزاری جلسه آموزشی با موضوع " غربالگری نوزادان" برای کارکنان بیمارستان امام حسین(ع) - ۱۳۹۶/۸/۴ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی آیین نامه اجرایی اصلاحیه ماده 13 در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۸/۱ -
:: کارگاه آموزشی آنفلوانزای پرندگان جهت کارشناسان بهداشت محیط مراکز جامع سلامت - ۱۳۹۶/۷/۳۰ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی برنامه سفیران سلامت دانش آموزی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۷/۲۷ -
:: برگزاری دو کارگاه آموزشی بیماریابی سل و ثبت نظام مراقبت سرفه مزمن در سامانه سیب جهت مراقبین سلامت توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۷/۲۶ -
:: کلاس آموزشی بیماری سل جهت رابطین بهداشت - ۱۳۹۶/۷/۲۵ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری مالاریا همراه آموزش لام گیری مالاریا جهت مراقبین سلامت توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۷/۲۴ -
:: کارگروه سلامت و امنیت غذا با عنوان "پویش اطلاع رسانی غربالگری نوزادان - ۱۳۹۶/۷/۲۳ -
:: کلاس آموزشی بهبود شیوه زندگی سالم وخودمراقبتی جهت سالمندان - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: کارگاه آموزشی شناسایی ، ارزیابی و کنترل مواجهه با سرب در محیط کار - ۱۳۹۶/۷/۲۰ -
:: کارگاه آموزشی بیماری مالاریا - ۱۳۹۶/۷/۱۳ -
:: کارگاه آموزشی بیماری مالاریا - ۱۳۹۶/۷/۱۳ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات پرتابل بازرسی در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: برگزاری جلسه بازآموزی برنامه ملی خودمراقبتی ویژه بهورزان - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: بهارستان جلسه آموزشی با محوریت آسیب های اجتماعی بر سلامت خانواده - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی روشهای نمونه برداری از آلایند ه های محیط کار - ۱۳۹۶/۶/۳۰ -
:: کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و ازدواج پایدار - ۱۳۹۶/۶/۹ -
:: برگزاری کار گاه برنامه عملیاتی سفیران سلامت صنایع توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۶/۶ -
:: برگزاری جلسه آموزشی با محوریت آسیب های اجتماعی برسلامت - ۱۳۹۶/۶/۶ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی توسط شبکه بهداشت بهارستان - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: شبکه بهداشت و درمان بهارستان جلسه آموزشی برنامه ملی خودمراقبتی را برگزار کرد - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر جهت رابطین سلامت شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی بیماری هپاتیت و واکسیناسیون هپاتیت Bجهت پرسنل اداره برق منطقه گلستان توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۹ -
:: برگزاری کلاس آموزشی تاثیرات مثبت نماز بر روابط زوجین با همکاری امام جمعه نسیم شهر و شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۶ -
:: برگزاری کلاس آموزشی ایدز، سل وهپاتیت B ،C همراه با واکسیناسیون هپاتیتB جهت افاغنه منطقه اورین توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۴ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های التور وسل جهت گروه تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی زیر مجموعه شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۴ -
:: برگزاری کلاس آموزشی ایدز، سل وهپاتیت B ،C همراه با واکسیناسیون هپاتیتB جهت کارگران کارخانه پاژن توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۴ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی تب کریمه کنگو جهت کشاورزان ، دامداران و قصابان در مسجد امیرالمومنین اسماعیل آباد توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی - ۱۳۹۶/۵/۹ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی اصول بازرسی بهداشت حرفه ای در محیط کار - ۱۳۹۶/۵/۸ -
:: برگزاری کلاس آموزشی بیماری هپاتیت و واکسیناسیون هپاتیت Bجهت پرسنل آتش نشانی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۷ -
:: آموزش پیشگیری از سرطان های شایع در زنان توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان برای زنان اداره بهزیستی - ۱۳۹۶/۵/۳ -
:: برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذا در شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۴/۲۶ -
:: برگزاری جلسه آموزشی توجیهی راه اندازی کشیک هاری و حیوان گزیدگی در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۴/۲۶ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری های آمیزشی جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی توسط ستاد شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۴/۲۲ -
:: برگزاری اولین کارگاه آموزشی ادغام خدمات بهداشت باروری و HIV در بیمارستان امام حسین (ع) - ۱۳۹۶/۴/۲۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی با موضوع ادغام مراقبت HIV/ ایدز و سلامت باروری درشبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۴/۱۹ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری های آمیزشی جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی توسط ستاد شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۴/۱۴ -
:: برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی ادغام مراقبت HIV/AIDS در نظام شبکه سلامت توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۳/۳۰ -
:: برگزاری کارگاه بیماری تب کریمه کنگو - ۱۳۹۶/۳/۱۳ -
:: برگزاری کار گاه آموزشی تب کریمه - کنگو - ۱۳۹۶/۳/۱۰ -
:: جلسه توجیهی و هماهنگی برنامه ها و دستورالعمل ها با پزشکان - ۱۳۹۶/۳/۹ -
:: برگزاری جلسه آموزشی اجرای برنامه ادغام بیماری های غیر واگیر در نظام شبکه و هماهنگی فعالیتهای بهداشت محیط در ماه مبارک رمضان - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: برگزاری سومین کارگاه آموزشی ادغام مراقبت HIV/AIDS در نظام شبکه سلامت توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۲/۱۹ -
صفحه 1 از 9