دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: کارگاه های آموزشی:
:: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات پرتابل بازرسی در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: برگزاری جلسه بازآموزی برنامه ملی خودمراقبتی ویژه بهورزان - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: بهارستان جلسه آموزشی با محوریت آسیب های اجتماعی بر سلامت خانواده - ۱۳۹۶/۷/۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی روشهای نمونه برداری از آلایند ه های محیط کار - ۱۳۹۶/۶/۳۰ -
:: کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و ازدواج پایدار - ۱۳۹۶/۶/۹ -
:: برگزاری کار گاه برنامه عملیاتی سفیران سلامت صنایع توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۶/۶ -
:: برگزاری جلسه آموزشی با محوریت آسیب های اجتماعی برسلامت - ۱۳۹۶/۶/۶ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی توسط شبکه بهداشت بهارستان - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: شبکه بهداشت و درمان بهارستان جلسه آموزشی برنامه ملی خودمراقبتی را برگزار کرد - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر جهت رابطین سلامت شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی بیماری هپاتیت و واکسیناسیون هپاتیت Bجهت پرسنل اداره برق منطقه گلستان توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۹ -
:: برگزاری کلاس آموزشی تاثیرات مثبت نماز بر روابط زوجین با همکاری امام جمعه نسیم شهر و شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۶ -
:: برگزاری کلاس آموزشی ایدز، سل وهپاتیت B ،C همراه با واکسیناسیون هپاتیتB جهت افاغنه منطقه اورین توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۴ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی و آزمون بیماری های التور وسل جهت گروه تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی زیر مجموعه شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۴ -
:: برگزاری کلاس آموزشی ایدز، سل وهپاتیت B ،C همراه با واکسیناسیون هپاتیتB جهت کارگران کارخانه پاژن توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۴ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی تب کریمه کنگو جهت کشاورزان ، دامداران و قصابان در مسجد امیرالمومنین اسماعیل آباد توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۱۱ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری هپاتیت جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی - ۱۳۹۶/۵/۹ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی اصول بازرسی بهداشت حرفه ای در محیط کار - ۱۳۹۶/۵/۸ -
:: برگزاری کلاس آموزشی بیماری هپاتیت و واکسیناسیون هپاتیت Bجهت پرسنل آتش نشانی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۵/۷ -
:: آموزش پیشگیری از سرطان های شایع در زنان توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان برای زنان اداره بهزیستی - ۱۳۹۶/۵/۳ -
:: برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذا در شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۴/۲۶ -
:: برگزاری جلسه آموزشی توجیهی راه اندازی کشیک هاری و حیوان گزیدگی در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۴/۲۶ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری های آمیزشی جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی توسط ستاد شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۴/۲۲ -
:: برگزاری اولین کارگاه آموزشی ادغام خدمات بهداشت باروری و HIV در بیمارستان امام حسین (ع) - ۱۳۹۶/۴/۲۲ -
:: برگزاری کلاس آموزشی با موضوع ادغام مراقبت HIV/ ایدز و سلامت باروری درشبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۴/۱۹ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری های آمیزشی جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی توسط ستاد شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۴/۱۴ -
:: برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی ادغام مراقبت HIV/AIDS در نظام شبکه سلامت توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۳/۳۰ -
:: برگزاری کارگاه بیماری تب کریمه کنگو - ۱۳۹۶/۳/۱۳ -
:: برگزاری کار گاه آموزشی تب کریمه - کنگو - ۱۳۹۶/۳/۱۰ -
:: جلسه توجیهی و هماهنگی برنامه ها و دستورالعمل ها با پزشکان - ۱۳۹۶/۳/۹ -
:: برگزاری جلسه آموزشی اجرای برنامه ادغام بیماری های غیر واگیر در نظام شبکه و هماهنگی فعالیتهای بهداشت محیط در ماه مبارک رمضان - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: برگزاری سومین کارگاه آموزشی ادغام مراقبت HIV/AIDS در نظام شبکه سلامت توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۲/۱۹ -
:: برگزاری کارگاه خود آموز مدیریت بهداشت - ۱۳۹۶/۲/۱۸ -
:: برگزاری دو کارگاه آموزشی ادغام مراقبت HIV/AIDS در نظام شبکه سلامت توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۲/۱۷ -
:: آموزشی توجیهی جهت پرسنل بهداشتی و رابطین بهداشتی شرکت کننده در طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در کودکان زیر 5 سال افاغنه و سایر اتباع خار - ۱۳۹۶/۱/۱۹ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نیازسنجی سلامت جامعه توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۱/۱۷ -
:: برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان با موضوعات وبای (التور)، سندرم داون ، چهارشنبه آخر سال و بررسی بازار روزها - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سندرم داون ویژه پزشکان توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ -
:: برگزاری اولین کارگاه آموزشی ادغام مراقبت HIV در نظام شبکه سلامت و توسعه ادغام خدمات بهداشت باروری و اچ آی وی توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستا - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ -
:: برگزاری چهارمین کارگاه دوره درمان های نوین تخصصی دیابت توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ -
:: کلاس آموزشی پوکی استخوان و سالمندی در پارک بانوان صالحیه - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ -
:: برگزاری اولین کارگاه آموزشی آشنایی با سندرم داون جهت مراقبین سلامت - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی تربیت جنسی فرزندان توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۵/۱۲/۵ -
:: برگزاری کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ -
:: برگزاری سومین کارگاه دوره درمان های نوین تخصصی دیابت در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ -
:: برگزاری کارگاه دو روزه پیشگیری از بروز بیماری ژنتیک بتا تالاسمی ماژور و فنیل کتونوری توسط شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ -
:: برگزاری کلاس آموزشی بیماریهای رفتاری ایدز و هپاتیت جهت والدین دانش آموزان مدرسه دخترانه12 فروردین قلعه میر - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -
:: برگزاری جلسه آموزشی حلقه های صالحین با محوریت نقش فضای مجازی برسلامت خانواده در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی بیماری های آمیزشی جهت تیم سلامت شاغل درمراکز بهداشتی درمانی توسط ستاد شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ -
:: برگزاری جلسه دوره ای کارشناسان بهداشت محیط در شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ -
صفحه 1 از 9 -    برو به صفحه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  بعدی