دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: مناقصه مرکز سلامت جامعه شهرک سینا و پایگاه ضمیمه (مرکز بهداشت غرب) معاونت بهداشتی - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به انضمام مجتمع حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: مناقصه خرید دو دستگاه چیلر مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان مرکز بهورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: مناقصه احداث سازه فولادی ساختمان مرکز بهداشت و درمان شهید صبوری شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۶/۹/۸ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۹/۸ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۶/۹/۸ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران - ۱۳۹۶/۹/۸ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۶/۹/۸ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ستاد مرکزی دانشگاه - ۱۳۹۶/۸/۲۴ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۶/۸/۲۴ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۶/۸/۲۴ -
:: مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۶/۸/۲۴ -
:: مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان ستاد مرکزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد - ۱۳۹۶/۸/۲۴ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۶/۸/۱۶ -
:: مناقصه خرید چیلر مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان - ۱۳۹۶/۸/۱۶ -
:: مناقصه واگذاری امور هتلداری و خدمات مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران (واقع در شهر رامسر) - ۱۳۹۶/۸/۳ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۶/۸/۳ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان - ۱۳۹۶/۸/۳ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۶/۸/۳ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ستاد مرکزی دانشگاه - ۱۳۹۶/۸/۳ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت مرکز آموزشی و درمانی فیروزآبادی - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۶/۷/۱۹ -
:: مزایده واگذاری بیمه ای (اشخاص ، اموال و مسئولیت) دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۶/۷/۵ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۶/۷/۵ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۶/۷/۵ -
:: مزایده واگذاری فیزیوتراپی بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۶/۲۵ -
:: مناقصه واگذاری امور تعمیر، راهبری و نگهداری آسانسور مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان - ۱۳۹۶/۶/۱۵ -
:: مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: مزایده واگذاری فیزیوتراپی بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات هتلداری مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران (واقع در شهر رامسر) - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۶/۶/۴ -
:: مناقصه واگذاری تامین نیروی خدماتی معاونت بین الملل - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: مناقصه پروژه تکمیل عملیات بازسازی مرکز بهداشت ولیعصر (عج) مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۶/۵/۲۱ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز خلیج - ولیعصر ۲ و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک راه آهن و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز حسینیه فردوس و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک دانشگاه و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک چشمه و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
صفحه 2 از 3