دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ملک قنات کوثر - ۱۳۹۳/۴/۱ -
:: مناقصه یک مرحله ای تعمیر و نگهداری آسانسور بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مزایده اجاره بوفه بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان شهید مطهری - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان شفایحیائیان - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید مطهری - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب معاونت غذا و دارو - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب مرکز بهداشت شمالغرب - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب ستاد حافظ - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۳/۲/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای خودروسواری مرکز بهداشت شمالغرب - ۱۳۹۳/۲/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای خرید غذا بیمارستان شهید فهمیده - ۱۳۹۳/۲/۹ -
:: مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۳/۲/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۳/۲/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب دانشجویی و خودروسواری دانشکده پرستاری - ۱۳۹۳/۲/۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بیلبورد سه وجهی - ۱۳۹۲/۱۲/۳ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای ایاب و ذهاب دانشکده پرستاری - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تغذیه بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای ایاب و ذهاب معاونت دانشجویی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای ایاب و ذهاب پردیس حافظ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای خودروسواری ستاد مرکزی همت - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای خودروسواری پردیس حافظ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تغذیه معاونت دانشجویی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای ایاب و ذهاب ستاد مرکزی همت - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: تاسیسات بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: ایاب و ذهاب و خودروسواری دانشکده پزشکی - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: ایاب و ذهاب بیماستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: خدمات لنژری بیماستان هفتم تیر - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: بوفه بیمارستان هفتم تیر - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: بوفه بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: خودروسواری مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: خودروسواری شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان امام سجاد (ع) - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب معاونت دانشجویی - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت رباط کریم - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشکده پزشکی - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان اکبرآبادی - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان حضرت فاطمه (س)رباط کریم - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان حضرت فاطمه یوسف آباد - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز روانپزشکی ایران - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: مناقصه خودرو سواری مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۲/۸/۲۸ -
صفحه 10 از 11