دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: ایاب و ذهاب بیماستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: خدمات لنژری بیماستان هفتم تیر - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: تاسیسات بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: بوفه بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان امام سجاد (ع) - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: خودروسواری شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: خودروسواری مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب معاونت دانشجویی - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان اکبرآبادی - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت رباط کریم - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز روانپزشکی ایران - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان حضرت فاطمه (س)رباط کریم - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان حضرت فاطمه یوسف آباد - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشکده پزشکی - ۱۳۹۲/۹/۹ -
:: مناقصه خودرو سواری مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۲/۸/۲۸ -
:: مناقصه تغذیه بیمارستان حضرت فاطمه یوسف آباد - ۱۳۹۲/۸/۲۸ -
:: مناقصه عمومی دو مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستانهای تابعه - ۱۳۹۲/۸/۱۱ -
صفحه 10 از 10