دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مناقصه یک مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: مزایده اجاره مکان تاکسی سرویس - ۱۳۹۳/۵/۲۱ -
:: مزایده یک مرحله ای آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان اکبرآبادی - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ملک قنات کوثر - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه دومرحله ای بازسازی موتورخانه مرکزی بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه دومرحله ای احداث و تجهیز آشپزخانه صنعتی معاونت دانشجویی در پردیس همت - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای تامین خدمات پرستاری واحدهای تابعه دانشگاه (بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی) - ۱۳۹۳/۴/۱۸ -
:: مناقصه یک مرحله ای پایگاههای اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۳/۴/۲ -
:: مناقصه یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۳/۴/۲ -
:: مناقصه یک مرحله ای پایگاههای اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۳/۴/۲ -
:: مناقصه یک مرحله ای پایگاههای اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۳/۴/۲ -
:: مناقصه یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان یافت آباد - ۱۳۹۳/۴/۲ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۳/۴/۱ -
:: مناقصه یک مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۳/۴/۱ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ملک قنات کوثر - ۱۳۹۳/۴/۱ -
:: مناقصه یک مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۳/۴/۱ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۳/۴/۱ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب معاونت غذا و دارو - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب ستاد حافظ - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهید مطهری - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان شهید مطهری - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای تعمیر و نگهداری آسانسور بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان شفایحیائیان - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب مرکز بهداشت شمالغرب - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مزایده اجاره بوفه بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۳/۳/۴ -
:: مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۳/۲/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای خرید غذا بیمارستان شهید فهمیده - ۱۳۹۳/۲/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای خودروسواری مرکز بهداشت شمالغرب - ۱۳۹۳/۲/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۳/۲/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۳/۲/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب دانشجویی و خودروسواری دانشکده پرستاری - ۱۳۹۳/۲/۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بیلبورد سه وجهی - ۱۳۹۲/۱۲/۳ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تغذیه معاونت دانشجویی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تغذیه بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای خودروسواری ستاد مرکزی همت - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای خودروسواری پردیس حافظ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای ایاب و ذهاب ستاد مرکزی همت - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای ایاب و ذهاب پردیس حافظ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای ایاب و ذهاب دانشکده پرستاری - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای ایاب و ذهاب معاونت دانشجویی - ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ -
:: ایاب و ذهاب و خودروسواری دانشکده پزشکی - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
:: بوفه بیمارستان هفتم تیر - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ -
صفحه 9 از 10