دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۳/۹/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تاسیسات بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۳/۹/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروسواری مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ملک قنات کوثر - ۱۳۹۳/۹/۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب و خودروسواری بیمارستان روانپزشکی - ۱۳۹۳/۸/۱۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب و خودروسواری بیمارستان روانپزشکی - ۱۳۹۳/۸/۱۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب شبکه بهداشت رباط کریم - ۱۳۹۳/۸/۱۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان اکبرآبادی - ۱۳۹۳/۸/۱۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی 2 دستگاه آسانسور بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۳/۸/۱۴ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۳/۷/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای بازسازی مرکز بهداشت ولیعصر شامل عملیات بازسازی و ...مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۳/۷/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای خرید دودستگاه چیلر شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۳/۷/۲۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی 2 دستگاه آسانسور بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۳/۷/۹ -
:: مزایده عمومی دومرحله ای واگذاری واحد آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۳/۷/۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ملک قنات کوثر - ۱۳۹۳/۷/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای نظافت ساختمان ستاد مرکزی پردیس همت - ۱۳۹۳/۶/۲۹ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان فیروزگر - ۱۳۹۳/۶/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شفایحیائیان - ۱۳۹۳/۶/۲۹ -
:: مزایده دومرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۳/۶/۲۲ -
:: مزایده دومرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۳/۶/۲۲ -
:: مزایده دومرحله ای واگذاری واحد آزمایشگاه بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۳/۶/۲۲ -
:: مزایده دومرحله ای واگذاری واحد رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۳/۶/۲۲ -
:: مناقصه یک مرحله ای تعمیر ، نگهداری و راهبری آسانسور ستاد پردیس همت - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب و خودروسواری بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان یافت آباد - ۱۳۹۳/۶/۴ -
:: مزایده اجاره مکان تاکسی سرویس - ۱۳۹۳/۵/۲۱ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه دومرحله ای بازسازی موتورخانه مرکزی بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مزایده یک مرحله ای آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان اکبرآبادی - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه دومرحله ای احداث و تجهیز آشپزخانه صنعتی معاونت دانشجویی در پردیس همت - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ملک قنات کوثر - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۳/۵/۴ -
:: مناقصه یک مرحله ای تامین خدمات پرستاری واحدهای تابعه دانشگاه (بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی) - ۱۳۹۳/۴/۱۸ -
:: مناقصه یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۳/۴/۲ -
:: مناقصه یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان یافت آباد - ۱۳۹۳/۴/۲ -
:: مناقصه یک مرحله ای پایگاههای اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۳/۴/۲ -
:: مناقصه یک مرحله ای پایگاههای اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۳/۴/۲ -
:: مناقصه یک مرحله ای پایگاههای اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۳/۴/۲ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۳/۴/۱ -
:: مناقصه یک مرحله ای ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۳/۴/۱ -
:: مناقصه یک مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۳/۴/۱ -
:: مناقصه یک مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۳/۴/۱ -
صفحه 9 از 11