دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری به همراه سرمایه گذاری در قالب خرید تجهیزات به مدت 5 سال بیمارستان لولاگر - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونت غذا و دارو - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری مرکز بهداشت و درمان شمالغرب - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای خرید و نصب و راه اندازی دوربین حفاظتی پردیس همت - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مرکز درمان و بازپروری معتادان اخوان شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۴/۳/۲ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری به مدت 1 سال بیماستان حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور لنژری بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شفایحیائیان - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ، کارورزی دانشجویان و خودروسواری دانشکده پرستاری و مدیریت - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد اکو تست ورزش به مدت 1 سال بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری به مدت 1 سال بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات بازسازی ، اجرای آسفالت و پیاده روسازی سایت پردیس همت - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری آزمایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۴/۲/۲۲ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بخش فیزیوتراپی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۲۲ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بخش لیزر پوست مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۴/۲/۲۲ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۲۲ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۱۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۴/۲/۱۶ -
:: مناقصه دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۴/۲/۱۶ -
:: مناقصه دومرحله ای عملیات تکمیل سازه ، سفتکاری و بخش هایی از تاسیسات زیربنایی یروژه بیمارستان 150 تختخوابی سوختگی - ۱۳۹۴/۲/۱۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین و نگهداری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشاوره ، نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیر آسانسورهای مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۴/۲/۹ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات احداث استخر و رستوران پردیس دانشگاه - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروسواری معاونت بهداشتی و معاونت درمان - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروسواری معاونت بهداشتی و معاونت درمان - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروسواری معاونت غذا و دارو و مجموعه مدد ایران - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره بوفه بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد اکو و تست ورزش به مدت 1 سال بیمارستان لولاگر - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مرکز درمان و بازپروری معتادان - اخوان شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد آزمایشگاه به مدت 5 سال بیمارستان لولاگر - ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروسواری ستاد مرکزی (همت) - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان ستاد مرکزی (همت) - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آنتی ویروس کامپیوترهای دانشگاه - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد فیزیوتراپی به مدت یک سال به همراه سرمایه گذاری بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد توانبخشی به مدت یک سال به همراه سرمایه گذاری بیمارستان شفایحیائیان - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز تصویربرداری به مدت 5 سال به همراه سرمایه گذاری بیمارستان فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب دانشجویی و خودرو سواری دانشکده پزشکی - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد فیزیوتراپی به مدت 3 سال به همراه سرمایه گذاری بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه به مدت 1 سال بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز تصویربرداری به مدت 5 سال به همراه سرمایه گذاری بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بخش لیزیک به مدت 5 سال به همراه سرمایه گذاری مجتمع آموزشی پژوهشی و درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مرکز تصویربرداری به مدت 5 سال به همراه سرمایه گذاری بیمارستان لولاگر - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی مرکز بهداشت شمال غرب - ۱۳۹۳/۹/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و نظافتی معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۳/۹/۲۹ -
صفحه 8 از 11