دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نظافتی معاونت دانشجویی و فرهنگی و واحدهای تابعه آن - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای غذا مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای طراحی و اجرای پروژه اتاق تمیز دانشکده فناوری های نوین پزشکی - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیماستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات تکمیل کلینیک ویژه بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۹/۲۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده - ۱۳۹۴/۹/۲۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۴/۹/۲۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران - ۱۳۹۴/۹/۲۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۴/۹/۲۸ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۴/۹/۲۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۴/۹/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۴/۹/۱۸ -
:: مناقصه دومرحله ای واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان - ۱۳۹۴/۹/۱۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۹/۳ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات بازسازی بخش LDR بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۴/۹/۳ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات بازسازی پیست تارتان زمین ورزشی پردیس شهید همت - ۱۳۹۴/۹/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۹/۳ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات بازسازی بخش مردان 2 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۴/۷/۲۹ -
:: مناقصه محدود یک مرحله ای احداث سازه مرکز تولد بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۷/۲۵ -
:: مناقصه محدود یک مرحله ای احداث کلینیک ویژه بیمارستان روانپزشکی ایران - ۱۳۹۴/۷/۲۵ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد MRI بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: مناقصه دومرحله ای خرید ، حمل و نصب درب های اتوماتیک بخش ICU سوختگی بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور برق مدل KVA 630 مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تامین نیروی خدمات پردیس همت - ۱۳۹۴/۷/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۴/۷/۸ -
:: مناقصه دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی - ۱۳۹۴/۷/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۴/۷/۸ -
:: مناقصه محدود یک مرحله ای احداث کلینیک های ویژه - ۱۳۹۴/۷/۱ -
:: مزایده واگذاری مکان تاکسی سرویس ستاد مرکزی دانشگاه - ۱۳۹۴/۷/۱ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه به مدت 1 سال بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان یافت آباد و شهید فهمیده - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشاوره ، نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیر آسانسورپردیس همت - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی خدماتی و بیماربر جهت واحدهای تابعه - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری به مدت 1سال بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید 27 دستگاه یونیت دندانپزشکی معاونت بهداشتی - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی دوربین های حفاظتی مدیریت حراست - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد رادیولوژی و سنجش تراکم استخوان به مدت 5 سال به همراه سرمایه گذاری مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان - ۱۳۹۴/۶/۴ -
صفحه 7 از 11