دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مناقصه عمومی دومرحله ای پروژه عملیات بازسازی مرکز رشد دانشگاه - ۱۳۹۴/۵/۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۴/۵/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات کارشناسی تصویربرداری بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۵/۵ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۴/۵/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۴/۴/۲۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۴/۲۱ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی واحدلیزرپوست با سرمایه گذاری در قالب خریدتجهیزات به مدت 5 سال مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۴/۴/۲۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات ساخت ساختمان اتاق تمیز دانشکده فناوری های نوین - ۱۳۹۴/۴/۲۱ -
:: مناقصه دومرحله ای خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور برق مدل KVA 700 بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۴/۱۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۴/۴/۱۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذا بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۴/۱۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۴/۴/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس - ۱۳۹۴/۴/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان معاونت بهداشت و درمان - ۱۳۹۴/۴/۳ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی درمانگاه شبانه روزی حضرت ولیعصر (عج) نسیم شهر به مدت یک سال شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مناقصه دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مناقصه دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مناقصه دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تعمیر و نگهداشت تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری به همراه سرمایه گذاری در قالب خرید تجهیزات به مدت 5 سال بیمارستان لولاگر - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی درمانگاه شبانه روزی حضرت ابوالفضل (سرآسیاب) شهرستان ملارد به مدت یک سال شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی درمانگاه شبانه روزی نیمه شعبان شهرستان قدس به مدت یک سال شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای خرید و نصب و راه اندازی دوربین حفاظتی پردیس همت - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونت غذا و دارو - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری مرکز بهداشت و درمان شمالغرب - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مرکز درمان و بازپروری معتادان اخوان شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۴/۳/۲ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور لنژری بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات بازسازی ، اجرای آسفالت و پیاده روسازی سایت پردیس همت - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری به مدت 1 سال بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری به مدت 1 سال بیماستان حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد اکو تست ورزش به مدت 1 سال بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ، کارورزی دانشجویان و خودروسواری دانشکده پرستاری و مدیریت - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شفایحیائیان - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بخش لیزر پوست مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۴/۲/۲۲ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری آزمایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۴/۲/۲۲ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۲۲ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بخش فیزیوتراپی بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۲۲ -
:: مناقصه دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۴/۲/۱۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروسواری شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۱۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۴/۲/۱۶ -
:: مناقصه دومرحله ای عملیات تکمیل سازه ، سفتکاری و بخش هایی از تاسیسات زیربنایی یروژه بیمارستان 150 تختخوابی سوختگی - ۱۳۹۴/۲/۱۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشاوره ، نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیر آسانسورهای مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۴/۲/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین و نگهداری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۹ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات احداث استخر و رستوران پردیس دانشگاه - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروسواری معاونت بهداشتی و معاونت درمان - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خودروسواری معاونت بهداشتی و معاونت درمان - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره بوفه بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۳/۱۲/۹ -
صفحه 7 از 10