دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری به مدت 1سال بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی خدماتی و بیماربر جهت واحدهای تابعه - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان یافت آباد و شهید فهمیده - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید 27 دستگاه یونیت دندانپزشکی معاونت بهداشتی - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی دوربین های حفاظتی مدیریت حراست - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات کارشناسی تصویربرداری بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری آزمایشگاه به مدت یک سال بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد رادیولوژی و سنجش تراکم استخوان به مدت 5 سال به همراه سرمایه گذاری مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بخش لیزر پوست مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۴/۵/۲۱ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره بوفه بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۵/۲۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۵/۲۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۴/۵/۲۱ -
:: ارزیابی کیفی پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده بابت پروژه های عمرانی طرح تحول سلامت دانشگاه - ۱۳۹۴/۵/۱۷ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای پروژه عملیات بازسازی مرکز رشد دانشگاه - ۱۳۹۴/۵/۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۴/۵/۵ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۴/۵/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات کارشناسی تصویربرداری بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۵/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۴/۲۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات ساخت ساختمان اتاق تمیز دانشکده فناوری های نوین - ۱۳۹۴/۴/۲۱ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی واحدلیزرپوست با سرمایه گذاری در قالب خریدتجهیزات به مدت 5 سال مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۴/۴/۲۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۴/۴/۲۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذا بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۴/۱۳ -
:: مناقصه دومرحله ای خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور برق مدل KVA 700 بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۴/۱۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۴/۴/۱۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس - ۱۳۹۴/۴/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۴/۴/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان معاونت بهداشت و درمان - ۱۳۹۴/۴/۳ -
:: مناقصه دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای امور تعمیر و نگهداشت تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری به همراه سرمایه گذاری در قالب خرید تجهیزات به مدت 5 سال بیمارستان لولاگر - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی درمانگاه شبانه روزی نیمه شعبان شهرستان قدس به مدت یک سال شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی درمانگاه شبانه روزی حضرت ولیعصر (عج) نسیم شهر به مدت یک سال شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی درمانگاه شبانه روزی حضرت ابوالفضل (سرآسیاب) شهرستان ملارد به مدت یک سال شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مناقصه دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مناقصه دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونت غذا و دارو - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری مرکز بهداشت و درمان شمالغرب - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای خرید و نصب و راه اندازی دوربین حفاظتی پردیس همت - ۱۳۹۴/۳/۲۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مرکز درمان و بازپروری معتادان اخوان شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۴/۳/۲ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور لنژری بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری به مدت 1 سال بیماستان حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری به مدت 1 سال بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد اکو تست ورزش به مدت 1 سال بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شفایحیائیان - ۱۳۹۴/۲/۳۰ -
صفحه 7 از 10