دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۹/۳ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای عملیات بازسازی بخش مردان 2 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۴/۷/۲۹ -
:: مناقصه محدود یک مرحله ای احداث سازه مرکز تولد بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۷/۲۵ -
:: مناقصه محدود یک مرحله ای احداث کلینیک ویژه بیمارستان روانپزشکی ایران - ۱۳۹۴/۷/۲۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد MRI بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور برق مدل KVA 630 مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: مناقصه دومرحله ای خرید ، حمل و نصب درب های اتوماتیک بخش ICU سوختگی بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۴/۷/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۴/۷/۸ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تامین نیروی خدمات پردیس همت - ۱۳۹۴/۷/۸ -
:: مناقصه دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی - ۱۳۹۴/۷/۸ -
:: مناقصه محدود یک مرحله ای احداث کلینیک های ویژه - ۱۳۹۴/۷/۱ -
:: مزایده واگذاری مکان تاکسی سرویس ستاد مرکزی دانشگاه - ۱۳۹۴/۷/۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشاوره ، نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیر آسانسورپردیس همت - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد تصویربرداری به مدت 1سال بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه به مدت 1 سال بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مناقصه یک مرحله ای واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان یافت آباد و شهید فهمیده - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت ارائه خدمات پیش بیمارستانی اورژانس 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی خدماتی و بیماربر جهت واحدهای تابعه - ۱۳۹۴/۶/۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات کارشناسی تصویربرداری بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری آزمایشگاه به مدت یک سال بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید 27 دستگاه یونیت دندانپزشکی معاونت بهداشتی - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری واحد رادیولوژی و سنجش تراکم استخوان به مدت 5 سال به همراه سرمایه گذاری مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی دوربین های حفاظتی مدیریت حراست - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۵/۲۱ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره بوفه بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۵/۲۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۴/۵/۲۱ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بخش لیزر پوست مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۴/۵/۲۱ -
:: ارزیابی کیفی پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده بابت پروژه های عمرانی طرح تحول سلامت دانشگاه - ۱۳۹۴/۵/۱۷ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای پروژه عملیات بازسازی مرکز رشد دانشگاه - ۱۳۹۴/۵/۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۴/۵/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۴/۵/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات کارشناسی تصویربرداری بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط کریم - ۱۳۹۴/۵/۵ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی واحدلیزرپوست با سرمایه گذاری در قالب خریدتجهیزات به مدت 5 سال مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۴/۴/۲۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات ساخت ساختمان اتاق تمیز دانشکده فناوری های نوین - ۱۳۹۴/۴/۲۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۴/۴/۲۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۴/۲۱ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۴/۴/۱۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذا بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۴/۱۳ -
:: مناقصه دومرحله ای خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور برق مدل KVA 700 بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۴/۴/۱۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۴/۴/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس - ۱۳۹۴/۴/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان معاونت بهداشت و درمان - ۱۳۹۴/۴/۳ -
:: مناقصه دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی درمانگاه شبانه روزی نیمه شعبان شهرستان قدس به مدت یک سال شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: مناقصه دومرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
صفحه 6 از 10 -    برو به صفحه قبلی  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  بعدی