دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۵/۸/۱۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۵/۸/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات نظافتی پردیس همت - ۱۳۹۵/۸/۵ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۵/۸/۵ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه انستیتو غدد درون ریز و متابولیسم - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۷/۱۷ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی تصویربرداری هفت ساله به همراه سرمایه گذاری بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۵/۷/۱۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی سه ساله به همراه سرمایه گذاری بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۵/۷/۱۰ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مرکز بازپروری معتادان اخوان شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۵/۷/۱۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی بخش آنژیوگرافی به همراه سرمایه گذاری بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۵/۶/۱۷ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس - ۱۳۹۵/۶/۱۷ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۶/۱۷ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۵/۶/۳ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۶/۳ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۶/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۶/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۵/۵/۲۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۵/۲۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات مرکز آموزشی و فرهنگی ایران (شهر رامسر) - ۱۳۹۵/۵/۲۳ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی تصویربرداری بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۵/۲۳ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۵/۵/۲۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری ، راهبری و سرویس و تعمیر آسانسورهای مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۵/۵/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۵/۵ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۵/۵ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۵/۵/۵ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای احداث اسکلت فلزی BICU مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۵/۴/۲۶ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای انجام پروژه طراحی و اجرای اتاق های عمل مدولار مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۵/۴/۲۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات مرکز آموزشی و فرهنگی ایران (شهر رامسر) - ۱۳۹۵/۴/۲۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۴/۱۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۵/۴/۱۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۵/۴/۱۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۵/۴/۱۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۵/۴/۱۹ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۵/۴/۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۴/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافتی مرکز اموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۵/۴/۸ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۵/۴/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب معاونت های بهداشتی و درمان - ۱۳۹۵/۴/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۵/۴/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۵/۴/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۵/۳/۲۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس - ۱۳۹۵/۳/۲۴ -
:: احداث کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: احداث اسکلیت فلزی اورژانس ، بخش های ویژه و اتاق عمل بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: احداث سازه طرح توسعه بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهریار - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی بیمارستان 150 تختخوابی سوختگی تهران - ۱۳۹۵/۳/۱۲ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان شفایحیائیان - ۱۳۹۵/۳/۳ -
صفحه 4 از 11