دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: مناقصه عمومی دومرحله ای احداث اسکلت فلزی BICU مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۵/۴/۲۶ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات مرکز آموزشی و فرهنگی ایران (شهر رامسر) - ۱۳۹۵/۴/۲۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۴/۱۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۵/۴/۱۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۵/۴/۱۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۵/۴/۱۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان فیروزآبادی - ۱۳۹۵/۴/۱۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۴/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافتی مرکز اموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۵/۴/۸ -
:: مناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۵/۴/۸ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۵/۴/۵ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۵/۴/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب معاونت های بهداشتی و درمان - ۱۳۹۵/۴/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و خودروسواری شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۵/۴/۵ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۵/۳/۲۴ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس - ۱۳۹۵/۳/۲۴ -
:: احداث اسکلیت فلزی اورژانس ، بخش های ویژه و اتاق عمل بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: احداث کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: احداث سازه طرح توسعه بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان شهریار - ۱۳۹۵/۳/۱۸ -
:: تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی بیمارستان 150 تختخوابی سوختگی تهران - ۱۳۹۵/۳/۱۲ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری ، تعمیر و راهبری آسانسورهای مجتمع حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۵/۳/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان فیروزگر - ۱۳۹۵/۳/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خودروسواری مرکز بهداشت شمالغرب - ۱۳۹۵/۳/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهداری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۵/۳/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب دانشکده پرستاری و مامایی - ۱۳۹۵/۳/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان شفایحیائیان - ۱۳۹۵/۳/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۳/۳ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خودروسواری شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۵/۲/۱۲ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۵/۲/۱۲ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی MRI به مدت 10 سال بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۲/۱۲ -
:: عملیات احداث کلینیک ویژه شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۵/۱/۳۰ -
:: عملیات ایجاد بخش LDR مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۵/۱/۳۰ -
:: عملیات احداث سازه اورژانس مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۵/۱/۳۰ -
:: عملیات تکمیل کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۵/۱/۳۰ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی به مدت 1 سال بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 25 بنیاد مهاجرین و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 21 حسن آباد و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 3 شهرک سجاد و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 2 توحید و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز خلیج - ولیعصر 2 و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک سینا و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونت غذا و دارو - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره دو وجه غربی و شرقی بیلبورد پردیس همت - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک چشمه و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 9 صادقیه شمالی و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز دانشگاه شریف و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 7 دکتر ناصرنیا و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکزشماره 5 شهرک ژاندارمری و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره 26 وصال و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
:: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک دانشگاه تهران و پایگاه های ضمیمه) - ۱۳۹۵/۱/۲۹ -
صفحه 4 از 10