دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز حسینیه فردوس و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک چشمه و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز دانشگاه شریف و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک هواپیمایی و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۲۶ وصال و و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۲۵ بنیاد مهاجرین و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۲۲ سازمان برنامه و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۲۰ پونک و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۱۹ شقایق و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۱۶ اکباتان دو و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۹ صادقیه شمالی و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۸ تهران ویلا و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۷ دکتر ناصرنیا و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۵ شهرک ژاندارمری و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: واگذاری مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شماره ۳ شهرک سجاد و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات هتلداری مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران (واقع در شهر رامسر) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۶/۵/۱۵ -
:: مناقصه واگذاری امور تعمیر، راهبری و نگهداری آسانسور مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۶/۴/۱۷ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۴/۱۷ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۶/۴/۱۷ -
:: مزایده واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۶/۴/۳ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۶/۴/۳ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات نظافتی بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۴/۳ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی - ۱۳۹۶/۴/۳ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۶/۴/۳ -
:: مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده - ۱۳۹۶/۳/۲۱ -
:: مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۳/۲۱ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونت های بهداشتی و درمان - ۱۳۹۶/۳/۲۱ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۶/۳/۱۰ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۳/۱۰ -
:: مناقصه واگذاری خدمات هتلداری و تهیه و توزیع غذا جهت مجتمع رفاهی فرهنگی هتل آپارتمان ابرار شهر مشهد - ۱۳۹۶/۳/۱۰ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۳/۱۰ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب کارکنان و کارورزی دانشکده پرستاری و مامایی و مدیریت - ۱۳۹۶/۳/۱۰ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونت غذا و دارو - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۶/۲/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور راهبردی و نگهداری تاسیسات بیمارستان هفتم تیر - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: مناقصه واگذاری امور خودروسواری مرکز بهداشت شمال غرب - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: مزایده واگذاری مشارکتی فیزیوتراپی بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
صفحه 3 از 3    
3
بعدی
آخرین