دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: خرید وارنیش 0.5 درصد معاونت بهداشتی - ۱۳۹۷/۵/۲۲ -
:: واگذاری مرکز همایش های رازی - ۱۳۹۷/۵/۱۶ -
:: پایگاه های غیرضمیمه شهری مرکز بهداشت شمالغرب - ۱۳۹۷/۵/۱۳ -
:: خرید خدمت بسته های خدمتی (7 مورد) - ۱۳۹۷/۵/۱۳ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۷/۵/۱۳ -
:: ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۷/۵/۱۳ -
:: آزمایشگاه بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۷/۵/۲ -
:: رادیولوژی بیمارستان لولاگر - ۱۳۹۷/۵/۲ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه - ۱۳۹۷/۵/۲ -
:: ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۷/۵/۲ -
:: رستوران پردیس همت دانشگاه - ۱۳۹۷/۴/۲۷ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز خلیج و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک راه آهن و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز حسینیه فردوس و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز دانشگاه شریف و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت غرب (مرکز شهرک هواپیمایی و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز وصال و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز بنیاد مهاجرین و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز سازمان برنامه و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز پونک و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شقایق و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز اکباتان دو و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز صادقیه شمالی و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز تهران ویلا و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز دکتر ناصرنیا و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شهرک ژاندارمری و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مراکز سلامت جامعه و پایگاه های سلامت مرکز بهداشت شمالغرب (مرکز شهرک سجاد و پایگاه ضمیمه) - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: مشارکتی واحد فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی هفتم تیر - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: خرید دستگاه NGS معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: خودروسواری و ایاب ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۷/۴/۲۶ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: ایاب و ذهاب کارکنان معاونت های بهداشتی و درمان - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: تکمیل عملیات بازسازی بخش شمالی ساختمان مرکز بهداشت گلستان شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۷/۴/۱۳ -
:: مزایده بوفه ستاد مرکزی پردیس همت - ۱۳۹۷/۴/۱۰ -
:: تعمیرات، نگهداری و راهبری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۷/۴/۲ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۷/۴/۲ -
:: تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی پردیس بین الملل - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: خودروسواری و ایاب ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: فیزیوتراپی، کاردرمانی، ارتوپدفنی و طب فیزیکی مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: واحد ارتوپدفنی و توانبخشی مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان - ۱۳۹۷/۳/۲۳ -
:: رستوران پردیس همت دانشگاه - ۱۳۹۷/۳/۲۰ -
:: بخش فیزیوتراپی بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: خدمات هتلداری و تهیه و توزیع غذا جهت مجتمع رفاهی فرهنگی هتل ابرار شهر مشهد - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: خودرسواری و ایاب و ذهاب کارکنان و کارورزی دانشجویان دانشکده های پرستاری و مامایی و مدیریت - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: ارزیابی کیفی پیمانکاران امور تهیه، طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - ۱۳۹۷/۲/۳۱ -
:: تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع آموزشی فرهنگی ایران (رامسر) - ۱۳۹۷/۲/۲۴ -
:: خودروسواری مرکز بهداشت شمالغرب - ۱۳۹۷/۲/۱۶ -
صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1