دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: واگذاری مرکز همایش های رازی - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ -
:: اجاره بیلبورد سه وجهی - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ -
:: خرید کاندوم معاونت بهداشتی - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ -
:: ایاب ذهاب پرسنل ستاد مرکزی پردیس همت - ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ -
:: تعمیر، نگهداری و نگهداشت آسانسور مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -
:: تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -
:: اجاره بیلبورد سه وجهی - ۱۳۹۷/۱۰/۵ -
:: تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی طرح توسعه بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار - ۱۳۹۷/۱۰/۵ -
:: تکمیل عملیات ساختمانی مرکز خدمات جامع سلامت رضی آباد بالا شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۷/۱۰/۵ -
:: احداث سازه بتنی آموزشگاه بهورزی شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۷/۱۰/۵ -
:: تکمیل عملیات ساختمانی مرکز خدمات جامع سلامت یوسف آباد صیرفی شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۷/۱۰/۵ -
:: تکمیل عملیات ساختمانی مرکز خدمات جامع سلامت وایین شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۷/۱۰/۵ -
:: تکمیل عملیات ساختمانی مرکز خدمات جامع سلامت کردامیر شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۷/۱۰/۵ -
:: عملیات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی موتورخانه مرکزی مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۷/۱۰/۱ -
:: احداث مرکز سلامت کیکاور شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۷/۱۰/۱ -
:: احداث مرکز جامع سلامت فاز 5 پرند شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۷/۱۰/۱ -
:: احداث پایگاه سلامت شترخواه شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۷/۱۰/۱ -
:: خدمات نظافت بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۷/۱۰/۱ -
:: خدمات نظافت بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان - ۱۳۹۷/۱۰/۱ -
:: ایاب ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران - ۱۳۹۷/۹/۲۴ -
:: ایاب ذهاب کارکنان بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان - ۱۳۹۷/۹/۲۴ -
:: ایاب ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۷/۹/۲۴ -
:: ایاب ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز بهداشت غرب - ۱۳۹۷/۹/۲۴ -
:: خدمات نظافت معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۷/۹/۲۴ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۷/۹/۲۴ -
:: مرکز خدمات جامع سلامت و پایگاه ضمیمه سینا (مرکز بهداشت غرب) - ۱۳۹۷/۹/۲۴ -
:: احداث نیمه دوم استخر پردیس همت دانشگاه - ۱۳۹۷/۹/۲۴ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۷/۹/۱۷ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان - ۱۳۹۷/۹/۱۷ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۷/۹/۱۷ -
:: احداث اسکلت فولادی مرکز رشد پردیس همت - ۱۳۹۷/۹/۷ -
:: تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی پردیس معاونت بین الملل - ۱۳۹۷/۹/۷ -
:: ایاب ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شمالغرب - ۱۳۹۷/۹/۷ -
:: خودروسواری پردیس همت - ۱۳۹۷/۹/۷ -
:: خدمات نظافت پردیس همت - ۱۳۹۷/۹/۷ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان - ۱۳۹۷/۸/۲۶ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری - ۱۳۹۷/۸/۲۶ -
:: ایاب ذهاب کارکنان و خودروسواری شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۷/۸/۲۶ -
:: خدمات نظافت مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۷/۸/۲۶ -
:: خدمات نظافت مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۷/۸/۲۶ -
:: خدمات نظافت مجتمع آموزشی درمانی فیروزآبادی - ۱۳۹۷/۸/۲۶ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز پژوهشی و آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۷/۸/۹ -
:: رستوران پردیس همت دانشگاه - ۱۳۹۷/۸/۷ -
:: پارک علم و فناوری دانشگاه - ۱۳۹۷/۸/۵ -
:: خدمات نظافت شبکه بهداشت و درمان بهارستان - ۱۳۹۷/۸/۵ -
:: خدمات نظافت مرکز بهداشت شمالغرب - ۱۳۹۷/۸/۵ -
:: خدمات نظافت شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۷/۸/۵ -
:: مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه های ضمیمه مرکز بهداشت شمالغرب و مرکز بهداشت غرب (۹ مورد) - ۱۳۹۷/۷/۲۵ -
صفحه 1 از 6    
اولین
قبلی
1