دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: آخرین مناقصه ها و مزایده ها:
:: بخش فیزیوتراپی بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: خدمات هتلداری و تهیه و توزیع غذا جهت مجتمع رفاهی فرهنگی هتل ابرار شهر مشهد - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: خودرسواری و ایاب و ذهاب کارکنان و کارورزی دانشجویان دانشکده های پرستاری و مامایی و مدیریت - ۱۳۹۷/۳/۲ -
:: ارزیابی کیفی پیمانکاران امور تهیه، طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - ۱۳۹۷/۲/۳۱ -
:: تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع آموزشی فرهنگی ایران (رامسر) - ۱۳۹۷/۲/۲۴ -
:: خودروسواری مرکز بهداشت شمالغرب - ۱۳۹۷/۲/۱۶ -
:: ایاب و ذهاب کارکنان معاونت غذا و دارو - ۱۳۹۷/۲/۱۶ -
:: خودروسواری ستاد مرکزی دانشگاه (پردیس همت) - ۱۳۹۷/۱/۲۹ -
:: خودروسواری ستاد مرکزی دانشگاه - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: اجرای عملیات دیوارکشی پارک علوم و فناوری شهرستات ملارد - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی کلینیک ویژه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: پروژه اتاق تمیز مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -
:: مناقصه احداث سازه فولادی ساختمان مرکز بهداشت و درمان شهید صبوری شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ -
:: مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان مرکز بهورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ -
:: مزایده واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت فاطمه(س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ -
:: مرکز خدمات جامع سلامت حسن آباد و پایگاه ضمیمه (شمالغرب) معاونت بهداشتی - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ -
:: مرکز خدمات جامع سلامت شهرک توحید و پایگاه ضمیمه (شمالغرب) معاونت بهداشتی - ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ -
:: فروش خوردو اسقاطی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه - ۱۳۹۶/۱۲/۸ -
:: امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۶/۱۲/۸ -
:: تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع فرهنگی تفریحی ایران (رامسر) - ۱۳۹۶/۱۲/۶ -
:: احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۶/۱۲/۵ -
:: خودروسواری ستاد مرکزی دانشگاه - ۱۳۹۶/۱۲/۵ -
:: پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان شهریار - ۱۳۹۶/۱۲/۵ -
:: تامین نیروی انسانی کلینیک ویژه مجتمع پژوهشی، آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۶/۱۲/۵ -
:: ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۱۲/۵ -
:: امور خدمات و نظافت معاونت تحقیقات و فناوری - ۱۳۹۶/۱۲/۵ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی و درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۶/۱۲/۵ -
:: مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -
:: مزایده واحد دندانپزشکی بیمارستان حضرت فاطمه(س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ -
:: منافصه واگذاری تعمیر، راهبری و نگهداری آسانسورهای مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: مناقصه واگذاری خودروسواری معاونت بهداشتی و معاونت درمان - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان پردیس همت ستاد مرکزی دانشگاه - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ -
:: مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان مرکز بهورزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -
:: مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان ملارد - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -
:: مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم - ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -
:: مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی - ۱۳۹۶/۱۱/۴ -
:: مناقصه خودروسواری معاونت غذا و دارو و مجموعه مدد - ۱۳۹۶/۱۱/۴ -
:: مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی و خودروسواری دانشکده پزشکی - ۱۳۹۶/۱۱/۴ -
:: مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی - ۱۳۹۶/۱۱/۴ -
:: مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ -
:: مناقصه خدمات و نظافت بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان شهدای یافت آباد - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: مناقصه مرکز سلامت جامعه شهرک سینا و پایگاه ضمیمه (مرکز بهداشت غرب) معاونت بهداشتی - ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ -
:: مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی فیروزگر - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: تهیه، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به انضمام مجتمع حضرت رسول (ص) - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
:: مناقصه خرید دو دستگاه چیلر مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان - ۱۳۹۶/۱۰/۶ -
صفحه 1 از 11    
اولین
قبلی
1
...