پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
برگزاری مراسم اختتامیه اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: برگزاری مراسم اختتامیه اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران روز چهارشنبه مورخ  11 مرداد ماه 1396 ساعت 13 الی 19 با حضور ریاست دانشگاه ،معاون آموزشی و روسای مراکز آموزشی و درمانی و همچنین معاونین آموزشی این مراکز  برگزار شد.
دکتر سلطانی عربشاهی معاون آموزشی دانشگاه در حاشیه مراسم اختتامیه برنامه ارزیابی دانشگاه اظهار داشت : هدف از اجرای برنامه ارزیابی، توجه به ارتقاء کیفیت و رعایت استانداردها در بیمارستانهای آموزشی می باشد .
وی اظهار داشت : از آنجا که دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان مجری کشوری برنامه اعتبار بخشی برگزیده شده است ، لذا لازم است خود دانشگاه نیز مورد ارزیابی بیرونی قرار گیرد.
معاون آموزشی دانشگاه با اشاره به نتیجه و تاثیرگذاری این برنامه در آینده گفت: مسلما با اجرای برنامه ارزیابی ، تاثیر مفید آن را در ارتقاء کیفیت آموزش بالینی در سراسر کشور شاهد خواهیم بود .
دکتر سلطانی در ادامه افزود: با توجه به کثرت ارایه خدمات درمراکز آموزشی درمانی، زیر ساخت ها و فرآیندهای آموزشی مورد غفلت قرار می گیرد  که با اجرای برنامه ارزیابی به صورت مستمر می توان کمک شایانی به این مراکز نمود.
از دیدگاه معاون آموزشی چشم انداز اجرای برنامه ارزیابی، اجرای برنامه ریزی به صورت مستمر و قابل پایش بر اساس اصول علمی بیان شد که باید در سیاست گذاری کلان هیات رییسه و دستورالعمل مدیران آموزشی دانشگاه لحاظ شود.
وی تاکید نمود : دانشگاه ها موظفند گزارش اعتبار بخشی مربوط به بیمارستانهای آموزشی کشور را به کمیسیون ملی اعتبار بخشی ارایه نمایند تا در ان کمیسیون جهت تایید یا عدم تایید براساس مصلحت تصمیم گیری شود .


  عکس و خبر : فرشاد پور رسول                                                                           
 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.52887.fa
برگشت به اصل مطلب