مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی- درمانگاه مامایی
درمانگاه مامایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
خدماتی که در این درمانگاه ارئه میشود به شرح زیر می باشد:
انجام مراقبت های روتین دوران بارداری شامل: مانیتورینگ الکترونیکی قلب جنین، درمان تهوع دردوران بارداری ،عفونت ادراری ، فشار خون بالا ،بررسی کاهش حرکات جنین،تجویز مکمل دارویی و ... در این واحد انجام میگیرد.همچنین آموزش و مشاوره به مادران باردار نیز از جمله فعالیت های درمانگاه مامایی می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=48.6372.40824.fa
برگشت به اصل مطلب