مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی- واحد انبار
واحد انبار مرکز آموزشی درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۸ | 

مسئول انبار:جناب آقای محمد دین پژوه

شرح وظایف انبار

1- تحویل و کنترل کالای وارده و تایید قبوض و فرم ها

2- تطبیق کالای خریداری شده با نمونه های درخواستی

3- تعیین مکان مناسب جهت انبار کردن کالاها با توجه به نوع ، وزن و ...

4- صورت برداری و کنترل موجودی انبارها

5- درخواست خرید و تعیین نقطه سفارش کالا

6- ایجاد مراقبت لازم جهت جلوگیری از فساد،شکستگی و خطرات به منظور حفاظت و ایمنی

7- مراقبت در شمارش ،بسته بندی و حمل و نقل کالا

8- نظارت بر ورود و خروج کالا و لوازم در انبار و تایید اسناد مربوطه

9- نظارت بر صحت قبوض و حواله های انبار

10- نظارت بر امور تحویل و تحول انبار ها

11- رسیدگی به گزارشهای ماهانه انبار

12- راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی

13- تهیه و ارائه گزارشهای لازم

     14-دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=48.30921.50827.fa
برگشت به اصل مطلب