بیمارستان شهدای هفتم تیر- امور رفاهی
امور رفاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


واحدرفاهی بیمارستان شهدای هفتم تیر

 

خرید کالا

سامانه رفاهی به صفحه امور رفاهی مرکزآموزشی درمانی شهدای هفتم تیر خوش آمدید تسهیلات خانه کارگردرباره رفاهی      تـور       نت بَرگ      تسهیلات بانکی  اطلاعیه ها   بیمه   کارت سامان  ارتباط با واحد  

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر:
http://iums.ac.ir/find.php?item=37.23054.50370.fa
برگشت به اصل مطلب