معاونت بهداشتی- اخبار مهم
جذب دندانپزشک طرحی جهت مراکز تابعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۷ | 

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تابعه نیاز به تعدادی دندانپزشک طرحی دارد متقاضیان می توانند در ساعات اداری به واحد گسترش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران به آدرس تهران - خیابان جمهوری- تقاطع خیابان حافظ - ساختمان قدیم وزارت بهداشت طبقه سوم مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.51427.fa
برگشت به اصل مطلب