معاونت بهداشتی- اسلایدر
جذب دندانپزشک و داروساز طرحی جهت مراکز تابعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۷ | 

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز تابعه نیاز به تعدادی دندانپزشک و داروساز طرحی دارد متقاضیان می توانند در ساعات اداری به واحد گسترش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران به آدرس تهران - خیابان جمهوری- تقاطع خیابان حافظ - ساختمان قدیم وزارت بهداشت طبقه سوم مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30811.51427.fa
برگشت به اصل مطلب