معاونت بهداشتی- قوانین و مقررات گسترش
قوانین و مقررات گسترش

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ردیف عنوان دانلود
1 دستورالعمل سرشماری مناطق روستایی AWT IMAGE
2 ضوابط و اصول کلی در ساختار طرح های گسترش شبکه های سلامت شهرستان AWT IMAGE
3 آیین نامه دوره آموزش بهورزی AWT IMAGE
4 دستورالعمل کشوری جلب مشارکت خیرین و واقفین سلامت AWT IMAGE
5 دستورالعمل تکمیل فرم های آماری داوطلبان سلامت محلات شهری و روستایی AWT IMAGE
6 دستورالعمل نسخه 02 پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری AWT IMAGE
7 دستورالعمل پرداخت کارانه بیمه روستایی AWT IMAGE
8 دستورالعمل نسخه 13 بیمه روستایی AWT IMAGE
9 دستورالعمل نسخه14بیمه روستایی AWT IMAGE
10 دستورالعمل نسخه15بیمه روستایی AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.17765.43918.fa
برگشت به اصل مطلب