معاونت بهداشتی- قوانین و مقررات غیرواگیر
قوانین و مقررات غیرواگیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ردیف عنوان دانلود
1 دستورالعمل اجرایی برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید
2 دستورالعمل اجرایی برنامه غربالگری فنیل کتون اوری
3 دستورالعمل اجرایی برنامه غربالگری کمبود آنزیم G6PD
4 دستورالعمل اجرایی برنامه پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور
5 دستورالعمل اجرایی برنامه  پیشگیری و کنترل دیابت نوع 2
6 دستورالعمل اجرایی برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های تنفسی
7 دستورالعمل اجرایی برنامه پیشگیری و کنترل فشار خون
8 دستورالعمل اجرایی برنامه پیشگیری از  سوانح و حوادث
9 دستورالعمل اجرایی برنامه پیشگیری  از سرطان
10 دستورالعمل اجرایی برنامه پیشگیری از پوکی استخوان
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.17722.43872.fa
برگشت به اصل مطلب