مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران- هیات علمی
هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۱ | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=189.31226.51468.fa
برگشت به اصل مطلب