مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران- کلاسهای آموزشی
چگونه لیستی از اولویت های پژوهشی در یک موضوع خاص را پیدا کنیم؟ چگونه لیستی از اولویت های پژوهشی در یک موضوع خاص را پیدا کنیم؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۸ | 
برای پیدا کردن یک مطلب مهم و Hot topic برای تحقیق خود به راحتی میتوانید به سایت زیر مراجعه نمایید

https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/science-policy-research/research-recommendations
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=189.31223.59204.fa
برگشت به اصل مطلب