مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران- اهداف و چشم انداز آموزش
اهداف و چشم انداز آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۱ | 

1) آموزش هیات علمی

2) آموزش فراگیران رزیدنتی

3) آموزش کارورزان و کارآموزان

4) آموزش عمومی

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=189.31212.51457.fa
برگشت به اصل مطلب