دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 118 | تعداد کل بازدید های مطالب: 12,556 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب مرکز بهداشت غرب

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ستاد مرکزی دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خودروسواری و ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان بهارستان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری مدیریتی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 115 شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه احداث سازه بتنی ساختمان ستاد مرکزی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

 

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه خرید چیلر مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان

img_yw_news
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

 

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور هتلداری و خدمات مجتمع آموزشی و فرهنگی ایران (واقع در شهر رامسر)

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع)

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

img_yw_news
چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت ستاد مرکزی دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه پیش فراخوان

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت مرکز آموزشی و درمانی فیروزآبادی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ -

مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت بیمارستان شهدای هفتم تیر

صفحه 1 از 5    
قبلی
1