دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 262 | تعداد کل بازدید های مطالب: 48,015 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

img_yw_news
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ -

تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان لولاگر

img_yw_news
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ -

تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امام حسین (ع) بهارستان

img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

img_yw_news
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ -

نانوایی ستاد پردیس همت

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ -

بخش دیالیز بیمارستان شهدای یافت آباد

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ -

تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

img_yw_news
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

img_yw_news
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده

img_yw_news
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه بیمارستان شهید فهمیده

img_yw_news
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ -

بوفه مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی حضرت رسول (ص)

img_yw_news
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ -

تعمیرات، نگهداری و راهبری تاسیسات و تلفنخانه بیمارستان حضرت فاطمه (س) رباط کریم

img_yw_news
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ -

خدمات نظافت بیمارستان لولاگر

img_yw_news
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ -

ایاب ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی

img_yw_news
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ -

خودروسواری شبکه بهداشت و درمان قدس

img_yw_news
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ -

خودروسواری و ایاب ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهریار

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه پیش فراخوان

img_yw_news
چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ -

نانوایی ستاد پردیس همت

img_yw_news
چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده

img_yw_news
دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ -

پایگاه های غیرضمیمه شهری مرکز بهداشت شمالغرب (۳ مورد)

img_yw_news
دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ -

ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

img_yw_news
شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

img_yw_news
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ -

واحد آزمایشگاه بیمارستان شهدای یافت آباد

img_yw_news
شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ -

ایاب و ذهاب کارکنان و خودروسواری مرکز آموزشی درمای شهدای هفتم تیر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

صفحه 1 از 11    
اولین
قبلی
1
...