دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 204 | تعداد کل بازدید های مطالب: 37,580 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان سجاد (ع) شهریار

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

ایاب و ذهاب کارکنان معاونت های بهداشتی و درمان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ -

تکمیل عملیات بازسازی بخش شمالی ساختمان مرکز بهداشت گلستان شبکه بهداشت و درمان بهارستان

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ -

مزایده بوفه ستاد مرکزی پردیس همت

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

تعمیرات، نگهداری و راهبری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر

img_yw_news
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ -

تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی

img_yw_news
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ -

تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی پردیس بین الملل

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ -

تهیه، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ -

ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ -

خودروسواری و ایاب ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ -

فیزیوتراپی، کاردرمانی، ارتوپدفنی و طب فیزیکی مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ -

واحد ارتوپدفنی و توانبخشی مرکز آموزشی درمانی شفا یحیاییان

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده و پیش فراخوان

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ -

رستوران پردیس همت دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده

img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ -

بخش فیزیوتراپی بیمارستان شهدای یافت آباد

img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ -

آزمایشگاه بیمارستان شهدای هفتم تیر

img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ -

خدمات هتلداری و تهیه و توزیع غذا جهت مجتمع رفاهی فرهنگی هتل ابرار شهر مشهد

img_yw_news
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ -

خودرسواری و ایاب و ذهاب کارکنان و کارورزی دانشجویان دانشکده های پرستاری و مامایی و مدیریت

img_yw_news
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری جلسه پیش فراخوان

img_yw_news
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

ارزیابی کیفی پیمانکاران امور تهیه، طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع آموزشی فرهنگی ایران (رامسر)

صفحه 1 از 9    
اولین
قبلی
1