دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

اسلایدهای آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 

AWT IMAGE
دریافت فایل student_conference.pdf   [حجم: 172 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/23]
AWT IMAGE
دریافت فایل lower_GI_bleeding.pdf   [حجم: 121 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/23]
AWT IMAGE
دریافت فایل Upper_GI_bleeding.pdf   [حجم: 123 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/23]
AWT IMAGE
دریافت فایل Forign-body.pdf   [حجم: 113 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/23]
AWT IMAGE
دریافت فایل Break-in_Period.pdf   [حجم: 601 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/24]
AWT IMAGE
دریافت فایل Panel-Hyperkalemia-2011.pdf   [حجم: 226 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/24]
AWT IMAGE
دریافت فایل Acid__Base.pdf   [حجم: 403 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/24]
AWT IMAGE
دریافت فایل Fluid_&_Elyte_87.pdf   [حجم: 1072 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/24]
AWT IMAGE
دریافت فایل why-do-I-_swell.pdf   [حجم: 438 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل when_to_flush.pdf   [حجم: 441 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل Sodium_Disorders_in_Neonates2.pdf   [حجم: 766 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل Renal_Tubular_Acidosis.pdf   [حجم: 711 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل Renal_Screening_Test.pdf   [حجم: 317 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل problem_based_NS_vs_APSGN.pdf   [حجم: 800 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل Optimal_time_for_neonatal_circumcision.pdf   [حجم: 440 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل Infant_with_Recurrent_Sepsis.pdf   [حجم: 2560 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل Hemodialysis_children_nurses.pdf   [حجم: 1619 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل Imaging_in_Renal_Disease.pdf   [حجم: 2835 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل Acid__Base.pdf   [حجم: 403 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل Acid__Base_.pdf   [حجم: 468 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل urogenital-abnormalities   [حجم: 1704 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/27]
AWT IMAGE
دریافت فایل Urolithiasis_–clinical_presentation.pdf   [حجم: 261 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/10/28]
AWT IMAGE
دریافت فایل UTI   [حجم: 1878 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/11/1]
AWT IMAGE
دریافت فایل urolithiasis-presentation   [حجم: 261 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/11/1]
AWT IMAGE
دریافت فایل structure and function of kidney   [حجم: 760 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/11/1]
AWT IMAGE
دریافت فایل اب والکترولیت 2014   [حجم: 2242 کیلوبایت]   [تاریخ: 1392/11/22]

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر