دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

دستورالعمل ها وآئین نامه ها مرکز تعالی خدمات بالینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
دستور العمل های راه حل ایمنی بیمار
        دستور العمل های مراقبت های مدیریت شده
        دستور العمل های 9 راه حل ایمنی بیمار
              راهنمای استفاده از چک لیست جراحی ایمن
              دستور العمل تزریقات ایمن
             تلفیق دارویی هنگام بستری
              دستور العمل استفاده از دستبند شناسایی بیمار
             دستور العمل رعایت بهداشت دست در مراکز درمانی
             راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار
             راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران
             راهنمای تضمین صحت دارویی در فرآیند انتقال خدمات
             راهنمای پیش گیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها
دفعات مشاهده: 592 بار   |   دفعات چاپ: 18 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر