دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

معرفی/اهم وظایف و فعالیت های واحد اعتبار بخشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 

نام و نام خانوادگی مسئول : دکتر جلیل علیقلی

AWT IMAGE

سوابق مدیریتی :

مدیر اموراداری و نیروی انسانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1389

مدیر اموراداری و نیروی انسانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1392
ایمیل سازمانی : aligholi.J@iums.ic.ir

 • معرفی واحد:
  اداره اعتبار بخشی پس از احیا دانشگاه مجددا در شهریور ماه 1392 تشکیل و شروع به فعالیت نمود هدف اصلی این اداره پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستانها و سایر مراکز تابعه می باشد و در راه دستیابی به این مهم از طریق برگزاری برنامه های آموزشی عمومی و اختصاصی سعی و تلاش می نماید .
  خط مشی اعتبار بخشی بیمارستانها:
  اداره اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و مدیریت ارائه خدمات درمانی در مناطق تحت پوشش به­منظور ارتقای کیفیت خدمات با استفاده از دستورالعمل اعتبار بخشی بیمارستانها و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها اهداف زیر را دنبال می­کند: 
  ارتقاء مستمر کیفیت برنامه­ریزی، هماهنگی و اعتبار بخشی  بیمارستانها ،
  افزایش سطح دسترسی آحاد مردم به خدمات درمانی مناسب با استفاده از ابزار اعتبار بخشی،
  ارتقای مستمر توانمندی روسا، مدیران و کارکنان بیمارستانها از طریق آموزش های مستمر ،
  افزاش رضایتمندی مشتریان ،
  افزایش رضایتمندی کارشناسان،
  افزایش سطح دانش ومهارت کارشناسان از طریق برگزاری آموزش های مستمر
   
  اعتقادات و باورها :
  اعتبار بخشی عادلانه بیمارستانها
   پایبندی به اصول و ارزش­ها و کرامت انسانی و حقوق مشتریان
  پایبندی به اصول علمی و استانداردها
  ارائه خدمات موثر و کارآمد
    تمرکز بر سه محور:
     فرآیند نگری
  مشتری مداری
  ارتقاء مستمر با هدف افزایش رضایتمندیمشتریان خود و بیمارستانها
  اهم وظایف و فعالیت ها:
  برنامه ریزی سالیانه جهت انجام اعتبار بخشی مراکز و موسسات درمانی تابعه دانشگاه
  نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم مراکز و موسسات
  ارتباط و هماهنگی با دفتر اعتبار بخشی موسسات درمانی وزارت متبوع بمنظور اخذ و کسب آخرین دستورالعمل های مربوطه
  رسیدگی به شکایات واصله در خصوص اعتبار بخشی بیمارستانها از سوی ارگانهای مختلف
  برنامه ریزی جهت آموزش مسئولین مراکز و موسسات درمانی به منظور اجرا و پیاده نمودن ضوابط اعتبار بخشی
  نظارت بر ارائه طرحهای پیشنهادی و اصلاحی فرم استاندارد اجرایی اعتبار بخشی به دفتر ارزشیابی وزارت متبوع
  تهیه و تنظیم گزارش از فعالیتها و نحوه پیشرفت امور و ارائه مشکلات موجود به مقام مافوق
  برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان ارزشیابی جهت ارتقاء سطح علمی آنان و همچنین پژوهش در زمینه های مختلف اعتبار بخشی
  برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانسها و کارگاههای آموزش علمی و عملی برای کارشناسان اعتبار بخشی
    تحقیق و بررسی ،  ایجاد و اصلاح استانداردهای کاربردی در رابطه با اعتبار بخشی بیمارستانها
   
   

   

دفعات مشاهده: 2275 بار   |   دفعات چاپ: 130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر