دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • فناوری اطلاعات
 • خدمات الکترونیک
 • امور دانشجویی
 • گروه های آموزشی
 • کتابخانه
 • EDO

گروه آمار زیستی
گروه اپیدمیولوژی
گروه ارگونومی
گروه بهداشت محیط

گروه بهداشت حرفه ای
گروه خدماتی بهداشتی
گروه علوم تغذیه
آزمایشگاه ها

اخبار آموزشی و دانشجویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95
طبق ماده 20 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد می بایست دانشجویان قبل از شروع نیمسال سوم سال تحصیلی موضوع پروپوزال خود را به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برسانند در غیر اینصورت طبق مصوبه شورای معاونت آموزشی دانشگاه فرصت اضافی بعد از مهلت قانونی تحصیل به ایشان تعلق نمی گیرد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد
دانشجویانی که تا پایان نیمسال ششم تحصیلی از پایان نامه خود دفاع نکرده اند، می بایستی قبل از شروع نیمسال هفتم فرم درخواست افزایش ترم تحصیلی را تکمیل و تحویل  اداره آموزش نمایند.

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز
دانشجویانی که تاکنون شهریه ترم گذشته را پرداخت ننموده اند حق انتخاب واحد در نیمسال جدید را ندارند.
 

 قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز کارشناسی ارشد ورودی 94 و 95 : ضروری است دانشجویان شهریه پرداز شهریه ی خود را حداکثر تا میانه ی هر ترم واریز نمایند.

 دانشجویان مذکور لازم است علی الحساب مبلغ 40/000/000 ( چهل میلیون ریال) به شماره حساب  36/51722086 - بانک ملت شعبه

هجرت بابت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 واریز نمایند. همچنین خواهشمند است اصل فیش دریافتی را به دانشگاه (اداره

تحصیلات تکمیلی) و کپی آن را حتماً به اداره آموزش دانشکده تحویل نمایند.

هزینه ی دانشجویانی که در ترم جاری تنها واحد پایان نامه دارند ، مبلغ 32/000/000 ریال می باشد.
قابل توجه دانشجویان محترم دوره (PhD) متقاضی استفاده از بورس کوتاه مدت تکمیلی
 
براساس نامه مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع به اطلاع می رساند اخذ ضمانت بانکی (به جای وثیقه ملکی) از دانشجویان دوره دکتری تخصصی (PhD) متقاضی استفاده از بورس کوتاه مدت تکمیلی خارج از کشور امکان پذیر نمی باشد.
 در خصوص وضعیت مقالات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ESCI :
 
  عطف به نامه شماره 628/د/700 مورخ 25/2/95 این معاونت درمورد وضعیت مقالات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ESCI (Emerging Sources Citation Index)، از آنجا که متاسفانه برخی از دانشگاه‌ها در مورد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دستیاران و پژوهشگران، همچنان این‌گونه مقالات راISI Web of Science محسوب نمی‌کنند، مجددا یادآوری و تاکید می‌نماید مقالاتی که در نمایه نامهESCI یا 
Emerging Sources Citation Index ناشر Clarivate Analytics فعلی (Thomson Reutersسابق) قابل جستجو، بازیابی و مشاهده هستند، نمایه (ایندکس) ISI Web of Science محسوب شده و امتیاز بانک اطلاعاتی مذکور را در فرآیندهای دفاع از پایان‌نامه، ترفیع، ارتقاء، ارزشیابی، پاداش و تشویق مقالات، جشنواره رازی و سایر فرآیندهای مربوطه را خواهند داشت.
ضمنا فهرست مجلات علمی پژوهشی کشور، نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در هر لحظه، از طریق آدرس http://journals.research.ac.ir/isi در دسترس است.
بخشنامه در مورد پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
     با توجه به تصمیمات اتخاذ شده درجلسه شورای آموزشی مورخ 17/12/95 در خصوص پایان نامه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد به اطلاع میرساند: ضمن تاکید بر اجرای ماده 20 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب 18/5/89 شورایعالی برنامه ریزی، "دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص نماید و به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برساند" مقرر شد چنانچه موضوع پایان نامه دانشجو در بازه زمانی قید شده مصوب نگردد با اعطاء فرصت تحصیلی اضافی بعد از طول دوره قانونی موافقت نگردد. این مصوبه برای دانشجویان ورودی مهر 95 به بعد لازم الاجرا میباشد.
 
 قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز کارشناسی ارشد  :
ضروری است دانشجویان شهریه پرداز شهریه ی خود را حداکثر تا میانه ی هر ترم واریز نمایند.

 دانشجویان مذکور لازم است علی الحساب مبلغ 000/000/40 ( چهل میلیون ریال) به شماره حساب  36/51722086 - بانک ملت شعبه هجرت بابت شهریه هر نیمسال تحصیلی واریز نمایند. همچنین خواهشمند است اصل فیش دریافتی را به دانشگاه (اداره تحصیلات تکمیلی) و کپی آن را حتماً به اداره آموزش دانشکده تحویل نمایند.
هزینه ی دانشجویانی که در ترم جاری تنها واحد پایان نامه دارند ، مبلغ 000/500/32 ریال می باشد.

 
     ب
مقطع شهریه ثابت شهریه هر واحد نظری شهریه هر واحد عملی و پایان نامه
کارشناسی ارشد 14/070/000ریال 1/969/008 ریال 3/590/400 ریال
دکتری P‏hD 23/076/000 ریال 3/623/004 ریال 5/722/002ریال


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و Phd
 
کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت دفاع از پایان نامه و رساله خود می باید علاوه بر ارائه فرم آمادگی دفاع برای روز مورد نظر، فایل چکیده پایان نامه خود را (به همراه مشخصات کامل: نام و رشته و مقطع و تاریخ دفاع و... ) در قالب فایل های word , pdf  ( بر روی CD ) تحویل آموزش – خانم کاظمیان دهند.
 
 
 
کارگاه های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری :

کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی سال 95 موظف به گذراندن7 مورد از کارگاههای ذکر شده در ذیل می باشند. گذراندن این کارگاهها یکی از شرایط لازم جهت دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و آزمون جامعدانشجویان مقطع دکتری می باشد. بنابراین جهت این مهم کلیه دانشجویان ورودی جدید می بایستی از آذرماه سال جاری جهت ثبت نام و کسب اطلاعات به سایت معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.
کارگاههای آموزشی درنظر گرفته شده به شرح ذیل می باشد  :
1-نگارش تحلیلی و ترکیبی پیشینه پژوهش
2- نحوه جستجو منابع و مقالات
3- رفرنس نویسی و مدیریت منابع End note
4- مرور نظامند و متاآنالیز
5- تحلیل آماری و Spss
6- ابزار سازی
7- پروپوزال نویسی
8- روش تحقیق کیفی
9- مقاله نویسی، انتشار مقاله و نگارش علمی
گذراندن 7 مورد از کارگاههای ذکرشده برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) به انتخاب دانشجو ،الزامی خواهد بود.
تاریخ شروع کارگاهها نیمه آذر ماه در نظر گرفته شده است. 
 
دریافت کارت دانشجویی اصلی/المثنی
   به اطلاع می رساند شرایط صدورکارت دانشجویی المثنی از تاریخ30/2/95 به شرح ذیل می باشد:
 1.         مراجعه به آموزش دانشکده واخذ معرفی نامه
 2.        دو مرتبه اعلام مفقودی کارت در روزنامه های کثیرالا نتشار به فاصله ده روز از هم
 3.       واریز مبلغ 200000 ریال به شماره حساب جاری الکترونیک(جام ) بانک ملت شعبه هجرت به شماره حساب 83/5152378  با کد شناسه 1120101129 بنام معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 4.         جهت درخواست کارت دانشجویی با در دست داشتن مدارک فوق به واحد صدور مراجعه شود
 
 

فرآیند درخواست معافیت تحصیلی مشمولین در زمان شروع ثبت نام دانشجو
 
مدارک مورد نیاز دانشجویان جدیدالورود (ورودیهای سال تحصیلی 96-95 ) :
 1.     فرم  تکمیل شده درخواست معافیت تحصیلی
 2.     تصویر  گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی (برای مقاطع کارشناسی ودکترای عمومی) تصویر فرم  اعلام فراغت به وظیفه عمومی مقاطع قبل (ارشد وپی اچ دی )
 3.     تصویر کارت ملی –یک قطعه عکس
 4.     ارائه رسید پرداخت هزینه پلیس +10به مبلغ 60000ریال به  شماره حساب 0210278444009-شماره کارت 603769150727402 بنام آقای حسن پوررمضان
 5.  درج آدرس دقیق کامل پستی-کد پستی- شماره تلفن ثابت و همراه دانشجو
 

 
 
تحویل اسناد محضری جهت دریافت تسهیلات

از کلیه دانشجویان محترم که متقاضی دریافت تسهیلات (وام های دانشجویی( میباشند . خواهشمند است اسناد محضری خود را به واحد امور دانشجویی دانشکده در اسرع وقت تحویل دهند

 
 دفعات مشاهده: 397 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر