دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آدرس: تهران ـ اتوبان همت ـ جنب بيمارستان ميلاد ـ دانشگاه علوم پزشكي ايران ـ‌ ساختمان ستاد مركزي ـ طبقه دوم
اتاق هاي 201 و 207 و 208
تلفن تماس : 86702201 – 86702207- 86702208
فاکس : 88622741

کارگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 
کارگاه پرستاری و تست های آزمایشگاهی بیوشیمی در تاریخ دوازدهم خرداد ماه سالجاری در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد.
شایان ذکر است : این کارگاه با هدف مروری بر آزمایشات هماتولوژی و نمونه گیری و با احتساب 5 امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان گروههای هدف اجرا خواهد شد.

دفعات مشاهده: 52 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 
کارگاه پیشگیری خطا در بالین و حل مشکل در تاریخ بیست و هشتم خرداد ماه سالجاری ، با هدف پیشگیری از خطا و حل مشکل در بالین و با احتساب 5 امتیاز بازآموزی برای گروههای هدف ،در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد.

دفعات مشاهده: 53 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کنفرانس علمی یکروزه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 
کنفرانس علمی یکروزه بررسی مسایل علمی و آزمایشگاهی HPVپاپیلوما ویروس انسانی در تاریخ هفتم خرداد ماه سالجاری، با احتساب 1/5 امتیاز بازآموزی برای گروههای هدف، در بیمارستان پارس برگزار می گردد.
شایان ذکر است : هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه اطلاعات نوین وبه روز در زمینه مسائل مربوط به مسائل علمی و آزمایشگاهی HPVپاپیلوما ویروس انسانی می باشد.

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه آموزشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 
کارگاه آموزشی مدیریت آموزش از تاریخ بیست و هشتم لغایت سی و یکم خرداد ماه سالجاری، با هدف افزایش فراگیران در مدیریت فرآیند آموزش ، در مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی فیروزگر برگزار می گردد.
گفتنی است : حضور در این برنامه برای گروههای هدف همراه با احتساب 17/75 امتیاز بازآموزی می باشد.

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه بازآموزی مدون

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱ | 
برنامه بازآموزی مدون سوزن خشک در فیزیوتراپی در تاریخ چهارم خرداد ماه سالجاری، با حضور کارشناسان ارشد فیزیوتراپی و فیزیوتراپی ورزشی و کارشناسان فیزیوتراپی  در دانشکده علوم توانبخشی برگزار می گردد.
شایان ذکر است : این برنامه با هدف افز ایش دانش عملی در بکارگیری سوزن خشک توسط فیزیوتراپیست ها و احتساب 4 امتیاز بازآموزی اجرا می گردد.

دفعات مشاهده: 56 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر