دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • رفاه و تعاون
 • ورزش کارکنان
 • خدمات امور عمومی

تور
اماکن اقامتی
بیمه تکمیلی

مسابقات

یزنامه های ورزشی


معرفی ادره رفاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGE

اداره رفاه و تعاون زیر نظر مستقیم مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی قرار دارد و پیشنهادات رفاهی خود را با تایید این مدیریت به معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه ارائه می نماید. از آنجا که رسالت این اداره تاٌمین امور رفاهی، بیمه ای و مهد کودک می باشد در طی هر سال نیازهای مختلف رفاهی پرسنل، توسط اداره رفاه بررسی شده و براساس تعداد پرسنل و هزینه های مرتبط با این نیازها ، بودجه درخواستی اداره رفاه تعیین می‌گردد که در صورت تامین اعتبار و با در نظر گرفتن امکانات مالی دانشگاه برنامه های مختلف رفاهی ارائه می گردد. اهم فعالیتها و وظایف این حوزه به شرح ذیل می باشد:

 

 • کسب خط مشی و دستور العملهای لازم از مافوق.

 • مطالعه و اجرای بخشنامه ها و دستور العملهای صادره مربوط به اداره رفاه و تعاون کارکنان و اجرای صحیح آنها.
 • راهنمایی و کنترل افراد تحت نظارت و تقسیم کار بین آنها و مطلع نمودن ایشان از مفاد بخشنامه ها و دستورالعملهای فوق.

 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای تسهیلات بانکی تخصیص داده شده و انجام مراحل اداری آن

 • برقراری ارتباط با مراکزی تفریحی ورزشی، خرید و.... به منظور ایجاد تسهیلات و رفاه برای کارکنان و خانواده آنها.

 • نظارت و بررسی امور مربوط به انواع کمکهای غیر نقدی و کمک هزینه ها و ارائه پیشنهادهائی در ارتباط با پرداخت انواع کمک های نقدی و غیر نقدی به مناسبهای مختلف.

 • نظارت بر امور اماکن زیارتی سیاحتی طرف قرارداد دانشگاه و نظارت بر نحوه ارائه خدمات این اماکن.

  تهیه گزارش از فعالیتها ، پیشرفتها و مشکلات جهت مافوق.

 • انجام شایسته اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع میشود


دفعات مشاهده: 745 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر