دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • رفاه و تعاون
 • ورزش کارکنان
 • خدمات امور عمومی

تور
اماکن اقامتی
بیمه تکمیلی

مسابقات

یزنامه های ورزشی


معرفی اداره خدمات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اداره خدمات عمومی دانشگاه متشکل از حوزه های مختلف از قبیل اداری، نقلیه، فضای سبز ، خدمات و غیر . . . می باشد. که با توجه به خط مشی های تعیین شده از طرف معاونت محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع و زیر نظر مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی فعالیت می نماید. فعالیتهایی که در چهارچوب وظایف این اداره می باشد می توان به شرح ذیل نام برد.

 
 

شرح وظایف

 • تعیین خط مشی، ایجاد هماهنگی و نظارت مشتمل بر امور اداری خدمات عمومی، نقلیه و فضای سبز
 • شرکت در سمینارها ، کمیسیونها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم
 • برنامه ریزی به منظور ارتقاء خدمات امور عمومی
 • نظارت بر حسن جریان امور واحد های تحت پوشش
 • صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 • سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و صدور مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 • انعقاد کلیه قراردادهای اداره خدمات از جمله واگذاری  امور خدمات و نظافت ، فضای سبز ، تاسیسات، نقلیه و..........
 • نظارت بر کار شرکت های خدماتی طرف قرارداد با این مدیریت
 • مدیریت امور نظافت، آبدارخانه، پذیرایی، رستوران، نقلیه و ایاب و ذهاب کارکنان
 • همکاری در ارائه خدمات رفاهی و تسهیلات و کمک های غیرنقدی به کارکنان ستاد مرکزی
 • نظارت در امر نقل و انتقال وسایل و لوازم و جمع آوری اثاثیه اسقاط و غیرقابل استفاده و هماهنگی با ادراه اموال
 • نظارت بر امور مربوط به آبدارخانه و پذیرایی کارکنان ستاد مرکزی
 • برنامه ریزی تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری و رفاهی مورد نیاز با همکاری اداره امور اداری و خدمات رفاهی
 • نظارت بر امر نگهداری ساختمان‌ها و وسایل و تأسیسات واحدهای مختلف
 • بازدید از ادارات و واحدهای تابعه ستاد مرکزی و بررسی و نظارت بر حسن ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی
 • همکاری در امور پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی و انجام امور تشریفات، ایاب و ذهاب، و امثالهم با هماهنگی واحدهای مرتبط
 • انجام امور مربوط به بهداشت و ایمنی محیط کار پرسنل مربوطه با نظارت و مشارکت واحدهای ذیربط
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق


دفعات مشاهده: 748 بار   |   دفعات چاپ: 105 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر