دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دانلود مقاله ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
به نام خدا
صفحه اول فایل پی دی اف مربوط به مقاله ها با افیلیشن مرکز تحقیقات ایمونولوژی در این صفحه موجود می باشد، عزیزانی که تمایل به گرفتن متن کامل مقاله را دارند لطفا هماهنگی لازم را با مرکزتحقیقات انجام دهند.

دریافت فایل Retinoic_acid_induces_mouse.pdf   [حجم: 82 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Modified_protocol.pdf   [حجم: 146 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Menstrual_blood-derived_stromal_stem.pdf   [حجم: 84 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Menstrual_blood.pdf   [حجم: 126 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Immunohistochemical_characterization_of.pdf   [حجم: 136 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Immunization_of_mice_.pdf   [حجم: 129 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل IL-6,_IL-10_and_IL-17.pdf   [حجم: 79 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Identification_of_a_.pdf   [حجم: 140 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل High_placenta-specific_.pdf   [حجم: 103 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل The_Effect_.pdf   [حجم: 99 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Evaluation_of_menstrual_blood_stem.pdf   [حجم: 109 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Differentiation.pdf   [حجم: 68 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Synergistic.pdf   [حجم: 139 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل RETINO~1.pdf   [حجم: 75 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل PLOS_one.pdf   [حجم: 82 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Modified_l.pdf   [حجم: 141 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Isolation_s.pdf   [حجم: 102 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Immunogenicity_Assessment_.pdf   [حجم: 140 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Helicobacter_pylori.pdf   [حجم: 142 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Eutopic_.pdf   [حجم: 88 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Effect_of_.pdf   [حجم: 132 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Distribution_.pdf   [حجم: 81 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل A_novel_trinuclear_k.pdf   [حجم: 120 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Suppressive_.pdf   [حجم: 159 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Peptide.pdf   [حجم: 250 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Osteogenic.pdf   [حجم: 70 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Nestin.pdf   [حجم: 80 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Immune_reac.pdf   [حجم: 155 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Effect_.pdf   [حجم: 154 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Divergent.pdf   [حجم: 94 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Combination_.pdf   [حجم: 148 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل bmp4.pdf   [حجم: 89 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل ANovel.pdf   [حجم: 85 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل AJMB_2012.pdf   [حجم: 113 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Accurate.pdf   [حجم: 95 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Profiling_.pdf   [حجم: 116 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Common_Techniques_.pdf   [حجم: 145 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Extraction,_Purification_.pdf   [حجم: 95 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل analysis_of_gene_polymorphisms_in_RSA.pdf   [حجم: 69 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]
دریافت فایل Cloning_and_Interfering_Factors_Fulltext.pdf   [حجم: 139 کیلوبایت]   [تاریخ: 1393/12/11]

دفعات مشاهده: 1105 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر