دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

طرح های تحقیقاتی گروه پژوهشی سلول های بنیادی سرطان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
 1. ارزیابی خصوصیات بیولوژیک و میزان فعالیت آنزیم تلومراز در سلول های بنیادی سرطان در مقایسه با جمعیت سلولی تشکیل دهنده تومور در سرطان کلیه
 2. بررسی میزان بیان مارکرهای سلول های بنیادی سرطان CD105، CD133و CD44در انواع تومورهای کلیه و ارتباط آنها با خصوصیات پاتولوژیکی تومور با استفاده از تکنیک Tissue microarray
 3. بررسی اثر خاموش سازی فاکتور رونویسی SMAD4برخصوصیات بنیادینگی سلولهای بنیادی سرطان در مقایسه با جمعیت سلولهای تشکیل دهنده ی تومور در سرطان کلیه
 4. بررسی میزان بیان مارکرهای سلول های بنیادی سرطان CXCR4،OCT4  و TWIST، Nanogدر انواع تومور های کلیه و ارتباط آنها با خصوصیات پاتولوژیکی تومور با استفاده از تکنیک ریزآرایه بافتی
 5. بررسي نقش Bcl2بعنوان بيوماركر مقاومت به آپوپتوزيس و ارتباط آن با بيوماركر سلول هاي بنيادي سرطان پستان (CD44) و ER/PRدر انسان
 6. بررسي ميزان بيان پرو تئين هاي مربوط به ژن هاي سلول هاي بنيادي جنيني انسان (OCT4,NANOG) در بيماران مبتلا به سرطان هاي پستان و تيروئيد در مقايسه با تومورهاي بيضه
 7. بررسی میزان بيان OCT4  به عنوان مارکر سلولهای بنیادی جنيني در سرطان مثانه به روش ایمونوهیستوشیمی و ارتباط آن با خصوصیات بالينی و پاتولوژی تومور در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاشمي ن‍ژاد بين سالهای 1385 تا 1390
 8. بررسي ميزان ارتباط بين ماركرهاي سلول هاي بنيادي سرطان پستان (CD44) با استروئيد رسپتور ‌ها(Erb2 ER, PR) و خصوصيات تومور جهت يافتن هدف درماني جديد
 9. بررسی بیان آنتی ژن سلول بنیادی پروستات PSCAدر بافت های تومورال پروستات با استفاده از روش ریز آرایه بافتی
 10. مقایسه بیان ژنی و پروتئينی سلول های بنیادی سرطانی با سلول های غیر تومورزای سرطان ریه
 11. الگوی بیان ژنی وپروتئینی سلول های بنیادی سرطان (سلول های تومورزا) درمقایسه باسلول های غیر تومورزای سرطان های پوست (ملانوم، سرطان سلول های سنگفرشی و سرطان سلول های پایه ای) با استفاده از cDNAarray  وریز آرایه بافتی
 12. بررسی میزان بیان مارکرهای CD44/CD24و ALDH1در انواع تومورهای ریه و ارتباط آنها با خصوصیات پاتولوژیکی تومور در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان میلاد با استفاده از روشTissue microarray
 13. بررسی بیان مارکرهای ایمونوهیستوشیمی سلولهای بنیادی سرطان (ALDH1,CD44) در تومور ترانزیشينال مثانه و ارتباط آن با یافته های پاتولوژیک تومور
 14. تعیین مارکرهای سلول های بنیادی (CD24و CD133) در میان سلول های تومورهای توپر کودکان و ارتباط آنها با سایر مشخصات تومور در میان بیماران سرطانی بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع) با استفاده از  Tissue Microarrey
 15. بررسي پروفايل ژني سلول هاي بنيادي سرطاني ريه (جداسازي شده در شرايط فاقد سرم) در مقايسه با سلول هاي غير تومورزاي سرطان ريه با استفاده ازتکنيک microarrays  cDNA
 16. كاربرد سلول هاي بنيادي در کارآزمايي هاي باليني هدف درماني سرطان پستان در سالهاي 2006 -2012 مطالعه مرور سيستماتيك
 17. مرور سیستماتیک بیان ایمونو هیستوشیمیایی مارکر CD133  درسلول های بنیادی سرطانی ملانوما
 18. بررسي ارتباط بيان مارکر سلول هاي بنيادي سرطان (CD133) در تومورهاي پوست با خصوصيات پاتولوژيک تومور وخصوصيات باليني بيمار

دفعات مشاهده: 1814 بار   |   دفعات چاپ: 126 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر