دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اساسنامه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اساسنامه مركز تحقیقات


ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی و به موجب این اساسنامه  مرکز تحقیقات زخم و سوختگی كه در این اساسنامه مركز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

ماده 2- اهداف

1)    توسعه و بكارگیری دانش بشری در زمینه علم

2)      انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیك و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی كشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3)      جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارك مربوطه و انتشار آنها

4)      تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه

5)      ترغیب تشویق و بكارگیری محققین

6)      كوشش درجلب توجه و همكاری مراكز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل كشور

7)      همكاری علمی با مراكز تحقیقاتی و آموزشی سایر كشورها و سازمانهای بین‌المللیبا رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

  ماده 3- اركان مراكز عبارتند از:

  (1شورایعالی

  (2رئیس مركز

ماده 4- اعضاء شورایعالی مركز عبارتند از:

1)      رئیس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی

2)      معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی

3)      معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی

4)      رئیس مركز

5)      سه نفر از اعضاء هیات علمی مركز با پیشنهاد رئیس مركز و تائید رئیس دانشگاه

ماده 5- وظایف شورایعالی مركز بشرح زیر می باشد


دفعات مشاهده: 192 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر