دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

دکتر کمین

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحد طرح و برنامه

AWT IMAGE

نام ونام خانوادگی مسئول: دکتر معصومه کمین

سوابق مدیریتی:

  • مسئول واحد شکایات معاونت درمان دانشگاه ایران سال 1381-1384
  • مسئول واحد سوء مصرف مواد معاونت درمان دانشگاه ایران سال1384-1385
  • قائم مقام رییس اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه ایران سال 1385-1386
  • مسئول امور مطب ها ،درمانگاهها ، مراکز جراحی محدود معاونت درمان دانشگاه ایران سال 1385-1386
  • مسئول واحد طرح وبرنامه معاونت درمان دانشگاه ایران از سال1386 -آبان 1389
  • مسئول واحد طرح وبرنامه معاونت درمان دانشگاه ایران از مهر 1392
  • مسئول اداره صدور پروانه های معاونت درمان دانشگاه ایران

ایمیل سازمانی: kamin.m@iums.ac.ir

تلفن تماس:66760521

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران - اتاق شماره 445


دفعات مشاهده: 760 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر