دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضاء هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۸ | 


محمد علی جوانشیر(مدیرگروه)

مرتبه علمی: مربی
زمینه تدریس : مدیریت ،  فیزیولوژی ،  آناتومی
ایمیل : javanshir.m@iums.ac.ir

تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۵۳
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

دکتر مریم جلالی

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : ارتوز، آنالیز راه رفتن ، کینزیولوژی، بیومکانیک
ایمیل : jalali.m@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۶۴
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

 

بهنام حاجی آقایی

مرتبه علمی: مربی
زمینه تدریس : پروتزهای اندام فوقانی و تحتانی، ارتوز
ایمیل : hajiaghaei.b@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۵۴
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

 

دکتر حسن سعیدی  

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس : پروتزهای اندام فوقانی و تحتانی ، ارتوزهای اندام تحتانی، پروتزهای پیشرفته
ایمیل : saeedi.h@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۵۶
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

بهشید فرهمند

مرتبه علمی: مربی
زمینه تدریس : ارتوز، پروتز
ایمیل : farahmand.b@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۴۲۱
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
 

دکتر مجتبی کامیاب

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : ارتوز،  ارتوزهای پیشرفته ،  ارتوزهای ستون فقرات 

ایمیل : kamyab.m@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۴۴
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

دکتر طاهر بابائی


مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس :
کینزیولوژی و بیومکانیک، ارتوزهای ستون فقرات، پروتز
ایمیل : babaee.t@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲55
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar


دکتر فاطمه آزادی نیا

مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس
 : کینزیولوژی و بیومکانیک، ارتوز، پروتز
ایمیل : azadinia.f@iums.ac.ir
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲68
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar
 

                              


دفعات مشاهده: 1908 بار   |   دفعات چاپ: 86 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر