دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • ریاست
  • معاونت آموزشی
  • معاونت پژوهشی
  • معاونت بین الملل
  • معاونت پشتیبانی
  • معاونت دانشجویی و فرهنگی
  • کمیته تحقیقات دانشجویی

امور دانشجویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

الف. وام دانشجویی: نظر به درک مشکل بیشتر دانشجویان در تامین مخارج تحصیل این معاونت بخشی از بودجه تخصیصی را صرف تامین منابع وام دانشجویی می نماید. بدین شکل که دانشجویان با مراجعه به سایت رفاه دانشگاه یا مراجعه به مسئول مربوطه و تکمیل فرم ها مبالغی را تحت عنوان وام مسکن و وام تحصیل دریافت می کنند.

ب. بیمه دانشجویی: در این مورد هم دانشجویان میتوانند همانند موارد فوق عمل کنند.

 

در هریک از موارد فوق ایین نامه ها و فرم های مخصوصی وجود دارد که با توجه به نوع وام مورد نیاز و دارا بودن شرایطی در دانشجو همچون مشروط نبودن ونیازمند بودن به وام در سایت رفاه قرار دارد.


دفعات مشاهده: 1239 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر