دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اسامی مسیر سرویس ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

لیست خط سیر سرویس‌های آمد و رفت کارکنان پردیس همّت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

مسیر شماره (1)

مبداء حرکت از ابتدای نصیرآباد - سه راه آدران - سلطان آباد - اتوبان ساوه - بزرگراه آزادگان سه راهی بیمارستان شماره 2 اتوبان تهران کرج - شیخ فضل ا... نوری شهید همت مقصد دانشگاه و

بالعکس بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (2)

مبداء حرکت از صالح آباد شهرک گلستان - جاده ساوه - سرسبز دشت سرحصارک - میدان قائم-سر مهدیه - موسی آباد - میدان نماز چهاردانگه - بزرگراه آزادگان - شیخ فضل اله - بزرگراه

شهید همت - دانشگاه و بالعکس بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (3)

مبداء حرکت از میدان باغستان کرج- شاهین ویلا - خیابان داریوش - فلکه اول گوهردشت - بلوار شهید مطهری-پل آزادگان- خیابان عظیمیه-پل جانبازان-میدان کرج-پل کلاک- اتوبان کرج-بزرگراه شیخ فضل

ا...-بزرگراه شهید همت دانشگاه وبالعکس

مسیر شماره (4)

 مبداء جرکت از میدان آزادگان کرج - سه راه بهار برغان - میدان اصلی کرج - بلوار خلج آباد پل کلاک - اتوبان کرج تهران - شیخ فضل اله - شهید همت - دانشگاه و بالعکس

مسیر شماره(5)

مبداء حرکت از شهرقدس (قلعه حسن خان ) - مصلی- سر قنات - شهرک ابریشم - جاده قدیم کرج -جاده مخصوص کرج - کمربندی آزادگان - بزرگراه تهران کرج - شیخ فضل اله نوری - شهید همت

دانشگاه بصورت رفت و برگشت دانشگاه حکیم غرب بزرگراه شیخ فضل ا... بزرگراه تهران کرج جاده مخصوص کرج جاده قدیم کرج مصلی سرقنات - شهرک ابریشم - شهر قدس درصبحها اول

وقت اداری و عصرها  

مسیر شماره (6)

مبداء حرکت میدان دانشگاه حصارک کرج- ابتدای 45 متری گلشهر کرج(حصارک) خیابان انقلاب خیابان المهدی-لوار شمس-بلوار الغدیر-اتوبان کرج-بزرگراه شیخ فضل ا...-بزرگراه شهید

همت-دانشگاه وبالعکس

مسیر شماره (7)

مبداء حرکت مهر شهر کرج- حسین آباد - فاز 4 مهر شهر - اتوبان کرج تهران - شیخ فضل اله - همت- دانشگاه و بالعکس

مسیر شماره (8)

مبداء حرکت از انتهای فاز 3 مارلیـک(فردیس)- خیابان شیوا - خیابان دکتر حسابی - ابتدای فاز 3 مارلیک - ابتدای بلوار فردیس - فلکه پنجم تا فلکه اول - سه راه حافظیه - جاده ملارد - پل

فردیس - اتوبان تهـران کرج - بزرگراه شیخ فضل اله - بزرگراه همت دانشگاه و بالعکس بصورت رفت و برگشت در صبحها  اول  وقت  اداری عصرها  

            

مسیر شماره (9)

مبداء حرکت از جاده ملارد سه راه اندیشه(شهریار) - سر فازیک - شهرک اندیشه - میدان اصلی شهریار -سه راه دپو - آزادگان - اتوبان کرج بزرگراه شیخ فضل نوری - بزرگراه همت - دانشگاه و

بالعکس دانشگاه بزرگراه حکیم غرب شیخ فضل اله نوری اتوبان کرج آزادگان - دپوی شهریار سعید آباد شهریار اندیشه ملارد بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری عصرها

مسیر شماره (10)

مبداء حرکت از میدان پنج تن آل ابا اکبرآباد - میدان شهید رجائی - اتوبان ساوه - کمربندی آزادگان -اتوبان کرج- شیخ فضل اله نوری شهید همت - دانشگاه و بالعکس در محدوده همان مسیر

بصورت رفت و برگشت درصبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (11)

مبداء حرکت از شهرک واوان - میدان اصلی واوان - کمربندی اسلامشهر - میدان نماز - جاده احمدآبادمستوفی –اتوبان آزادگان-اتوبان حکیم- شیــخ فضل اله - همـت - دانشگاه و بالعکس از مسیر

رسالت غرب - میدان نور - ورزشگاه آزادی - جاده مخصوص کرج آزادگان - جاده احمدآباد مستوفی - میدان نماز -کمربندی اسلامشهر میدان اصلی واوان بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری

وعصرها

مسیر شماره (12)

مبداء حرکت از چهاردانگه - جاده ساوه - پاسگا ه نعمت آباد – بزرگراه آیت الله سعیدی -پل ساوه - میدان فتح – بزرگراه یادگارامام –اتوبان شهید حکیم –اتوبان شیخ فضل الله نوری-اتوبان همت - دانشگاه و بالعکس بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (13)

مبداء حرکت از میدان راه آهن ورامین - کارخانه قند خیابان صادقعلی خیر آباد باقرآباد زیبا شهر منبع آب شهرک آزادگان شهرک گلها میدان معلم سه راه ورامین اتوبان آزادگان بزرگراه نواب بزرگراه رسالت غرب بزرگراههای شیخ فضل ا... نوری - همت- دانشگاه و بالعکس دانشگاه - بزرگراه حکیم همت - بزرگراه چمران بزرگراه نواب و ادامه در محدوده همان مسیر بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (14)

مبداء حرکت از شهرری - میدان شهرری - میدان نماز 45 متری شهرری - دولت آباد - کیانشهر بزرگراه نواب - بزرگراه چمران شهید حکیم - دانشگاه و بالعکس از دانشگاه بزرگراه حکیم شیخ فضل اله - همت - چمران - نواب - کمربندی آزادگان- فدائیان اسلام - 45 متری شهرری میدان نماز میدان شهرداری شهرری بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (15)

مبداء حرکت از میدان شهدای کرج – میدان اصلی کرج – بلوار خلج آباد – پل کلاک –اتوبان تهران کرج – بزرگراه شیخ فضل اله نوری –اتوبان شهید همّت - دانشگاه و بالعکس-دانشگاه – اتوبان حکیم – اتوبان شیخ  فضل اله نوری-اتوبان تهران کرج-ابتدای شهرک جهان نما-پل کلاک-بلوار خلج آباد-میدان اصلی کرج –میدان شهدای کرج بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (16)

مبداء حرکت از مشیریه (افسریه)- میدان آقانور - بزرگراه افسریه - میدان کلاهدوز میدان سبلان خیابان سهروردی شمالی-خیابان خرمشهر-بزرگراه رسالت - بزرگراه حکیم- دانشگاه و بالعکس در محدوده

همان مسیر در صبحها اول وقت اداری و عصـرها

مسیر شماره (17)

مبداء حرکت از میدان خراسان - خیابان غیاثی-خیابان عارف اتوبان آهنگ-میدان آهنگ - خیابان 17 شهریور – پل زیرگذر امین حضور- خیابان دیالمه - خیابان مجاهدین اسلام - خیابان مصطفی

خمینی - میدان سپاه - خیابان پادگان ولی‌عصر(عج) - خیابان دکتر شریعتی - خیابان بهارشیراز - خیابان سهروردی جنوبی- بزرگراههای مدرس حکیم - دانشگاه و بالعکس درمحدوده همان مسیر

درصبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (18)

مبداء حرکت از جاده آرامگاه -  بزرگراه آزادگان تقاطع خیابان شهید رجایی-میدان بهشت- تقاطع چیت سازی -خیابان شوش خیابان تختی-خیابان مولوی- خیابان ولی عصر- خیابان لبافی نژاد- خیابان دانشگاه تقاطع

خیابان انقلاب- خیابان قدس- بلوار کشاورز- خیابان جمالزاده شمالی- خیابان فاطمی غربی- بزرگراه چمران-بزرگراه حکیم غرب - دانشگاه و بالعکس بزرگراه حکیم اتوبان شیخ فضل الله نوری اتوبان همت بزرگراه

مدرس میدان هفت تیر-خیابان کریم خان زند-خیابان حافظ-خیابان وحدت اسلامی- خیابان شوش- خیابان شهید رجایی-تقاطع بزرگراه ازادگان بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و

عصرها

مسیر شماره (19)

مبداء حرکت ازبازاردوم نازی آباد - میدان بهمن - سرپل جوادیه - میدان راه آهن - خیابان کارگر - میدان قزوین - خیابانهای قزوین - مخصوص - کمالی - اسکندری - میدان توحید - بزرگراه چمران

حکیم - دانشگاه و مسیر برگشت دانشگاه بزرگراه شهید حکیم شیخ فضل اله همت چمران - میدان توحید - میدان جمهوری - خیابان جمهوری - باستان - تقاطع خیابان امام خمینی - خیابان‌های

کمالی - کاشانی غفاری قزوین - هلال احمر - میدان رازی - خیابان کارگر - میدان راه آهن - سرپل جوادیه - میدان بهمن - نازی آباد بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (20)

مبداء حرکت از فلکه سوم تهران پارس - فلکه دوم تهرانپارس -خیابان فرجام -جلوی شهرداری منطقه 4 - میدان رسالت- 45 متری رسالت-بزرگراه امام علی (ع)- بزرگراه همت - دانشگاه و بالعکس دانشگاه - بزرگراه

حکیم شیخ فضل اله همت - حکیم بزرگراه همت- دردشت - خیابان خادم - فرجام - فلکه دوم تهران پــارس - فلکه سوم تهران پارس بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (21)

مبداء حرکت از میدان دهکده المپیک - خیابان اندیشه - بلوار تعاون - بلوار آسیا -خیابان آیت اله کاشانی - جنت آباد - همت - حکیم - دانشگاه و بالعکس - رسالت غرب - شیخ فضل اله نوری -

همت غرب - جنت‌آباد جنوبی - آیت اله کاشانی - شهر زیبا - خیابان اندیشه - بلوار دهکده میدان المپیک - بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (22)

مبداء حرکت از تهران نو- اول خیابان کهن- چهارراه نظام آباد- خیابان سبلان شمالی- میدان سبلان -خیابان قصر - خیابان مرودشت شمالی - خیابان معلم غربی - چهارراه قصر - سه راه ضرابخانه - بزرگراه

همت - دانشگاه و بالعکس دانشگاه- بزرگراه حکیم شیخ فضل اله همت - صیاد شیرازی سبلان - چهارراه نظام آباد - خیابان تهران نو - میدان امام حسین (ع) در صبحها اول وقت اداری و عصرها 

مسیر شماره (23)

مبداء حرکت بلوار الغدیر(چهارراه قهوه خانه یافت آباد) بلوارمعلم-میدان معلم  - چهارراه یافت آباد - پل ساوه - خیابان زرند خیابان طالقانی- جاده قدیم کرج - میدان فتح بزرگراه یادگار امام

بزرگراه حکیم شیخ فضل اله همت - دانشگاه و بالعکس دانشگاه - حکیم - شیخ فضل اله - میدان آزادی - آیت اله سعیدی - میدان فتح - جاده قدیم کرج - خیابان توکلی - خیابان تفرشی - خیابان پادگان

- خیابان زرند غربی - پل ساوه -چهارراه یافت آباد میدان معلم-چهارراه قهوه خانه- در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (24)

مبداء حرکت از میدان استاد معین بلوار استاد معین - خیابان هاشمی بزرگراه یادگار امام(ره) - خیابان حبیب الهی - خیابان ستارخان - خیابان نیایش - شیخ فضل اله - بزرگراه همت - دانشگاه و

بالعکس بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری اتوبوس و عصرها

مسیر شماره (25)

مبداء حرکت از کارون- تفاطع کارون ، مالک اشتر آذربایجان - خیابان آزادی - خیابان بهبودی -خیابان ستارخان - خیابان نیایش - چهارراه دریان نو - خیابان امام منتظر - خیابان شهرآرا- شیخ فضل

اله- همت و بالعکس دانشگاه چمران - رسالت غرب - شیخ فضل اله - پل آزمایش شهرآرا - ستارخان شادمان - جیحون طوس قصرالدشت - مالک اشتر - کارون بصورت رفت و برگشت در صبحها

اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (26)

مبداء حرکت از فلکه دوم شهران - بزرگراه آبشناسان چهارراه جنت آباد-شاهین شمالی- 35متری گلستان اشرفی اصفهانی بزرگراه همت یادگار جنوب حکیم شرق شیخ فضل ا...-دانشگاه و

بالعکس از دانشگاه بزرگراه حکیم-بزرگراه شیخ فضل اله شمال بزرگراه همت غرب - بلوارعدل خیابان میرزابابایی سردار جنگل بزرگرا آبشناسان چهاراه جنت آباد-فلکه دوم شهران - بصورت

رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (27)

مبداء حرکت از شهرک حکیمیّه- شهرک کوی دانشگاه - بزرگراه شهید بابائی میدان نوبنیاد

بزرگراه صیاد شیرازی- حکیم - دانشگاه و بالعکس دانشگاه بزرگراه حکیم شیخ فضل اله بزرگراه همت بزرگراه صیاد شیرازی چهارراه پاسداران - میدان نوبنیاد بزرگراه شهید بابایی شهرک

بهشتی کوی دانشگاه بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (28)

مبداء حرکت از چهارراه پاسداران - ابتدای خیابان دولت (شهید کلاهدوز) خیابان شریعتی-بلوار میرداماد- خیابان آفریقا-چهارراه جهان کودک میدان ونک خیابان ملاصدرا-بزرگراه چمران -

بزرگراه حکیم - شیخ فضل اله همت دانشگاه وبالعکس بزرگراه حکیم بزرگراه شیخ فضل اله-بزرگراه همت بزرگراه مدرس بلوار میرداماد-خیابان شریعتی خیابان یخچال خیابان دولت  -چهارراه

پاسداران بصورت رفت و برگشت درصبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (29)

مبداء حرکت از سعادت آباد - تقاطع خیابان ارغوان و بلوار فرحزادی- میدان کتاب (بوستان)–میدان سرو –میدان کاج –پل مدیریت- بزرگراه شهیدچمران-بزرگراه حکیم - دانشگاه و بالعکس – بزرگراه حکیم –

شیخ فضل‌اله نوری – بزرگراه همت – بزرگراه چمران- بزرگراه نیایش–بلوار سعادت‌آباد–میدان کاج – میدان سرو–میدان کتاب -بلوارفرحزادی –ارغوان درصبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (30)

مبداء حرکت از تهرانسر - مقابل مسجد جامع بلوار اصلی تهرانسر- بلوار گلها درمانگاه قوامین بلوار ولی عصر شهرک آزادی ابتدای شهرک فرهنگیان اتوبان تهران کرج شیخ فضل اله -

شهید همت - مقصد دانشگاه و بالعکس بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (31)

مبداء حرکت از میدان ابوذر (فلاح) - انتهای خیابان بهبودی - بیمارستان ضیائیان - میدان ابوذر شرقی 16 متری امیری - خیابان کمیل - خیابان شهیدان هرمزان - یادگار امام - شیخ فضل اله نوری -

بزرگراه شهید حکیم - دانشگاه و بالعکس دانشگاه - حکیم یادگارامام - خیابان شهیدان - میدان هاشمی - خیابان هرمزان -میدان شمشیری - خیابان قزوین - دو راه قپان - خیابان امامزاده حسن - میدان

ابوذر - بیمارستان ضیائیان -انتهای بهبودی بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (32)

مبداء حرکت از چهارراه کوکاکولا- میدان 13آبان - خیابان ائمه اطهار - خیابان نبی اکرم - خیابان دهم فروردین – خیابان پیروزی –خیابان مجاهدین اسلام –خیابان بهارستان -میدان سپاه - خیابان

پادگان - خیابان بهار شیراز – اتوبان مدرس – اتوبانهای رسالت و حکیم - دانشگاه و بالعکس اتوبان حکیم –اتوبان شیخ فضل الله نوری –اتوبان همت-اتوبان صیادشیرازی-میدان سپاه –خیابان بهاستان-

خیابان مجاهدین اسلام –خیابان پیروزی – چهارراه کوکا کولا  در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (33)

مبداء حرکت از مینی سیتی - سه راه ازگل - بلوار اوشان - خیابان پیروز شفیعی - شهرک دانشگاه (فراز) - میدان نیاوران - خیابان نیاوران - میدان تجریش - سرپل تجریش - خیابان ولیعصر - چهارراه

پارک وی -بزرگراه شهید چمران - شهید حکیم - دانشگاه و بالعکس در محدوده همان مسیر بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (34)

مبداء حرکت از چهارراه آسیا - خیابان بهار-خیابان شقایق- بزرگراه حکیم - آیت اله کاشانی- فلکه دوم صادقیه- خیابان اشرفی اصفهانی- بزرگراه حکیم- شیخ فضل اله- همت- دانشگاه و بالعکس

بزرگراه حکیم- شیخ فضل اله - سازمان آب-فلکه دوم صادقیه- آیت اله کاشانی- میدان نور- سه راه جنت آباد-خیابان شقایق آیت االه کاشانی بزگراه شهید ستاری- بلوار فردوس غرب- خیابان

بهار-چهارراه آسیا بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها 

مسیر شماره (35)

مبداحرکت از فلکه دوم صادقیه (مرزداران)- خیابان ستارخان فلکه اول صادقیه-خیابان اسدی-خیابان خسرو-خیابان سازمان آب-خیابان دانش-بلوار مرزداران-بزگراه یادگار امام-بزرگراه

حکیم-دانشگاه وبالعکس از دانشگاه بزرگراه حکیم-بزرگراه شیخ فضل اله-بلوارمرزداران-خیابان دانش-خیابان سازمان آب-فلکه دوم صادقیه به صورت رفت وبرگشت درصبحهااول وقت اداری وعصرها

مسیر شماره (36)

مبداء حرکت از سی متری جی - آیت اله سعیدی- مقابل پمپ بنزین سی متری جی – خیابان شهیدان –بزرگراه یادگار امام – خیابان حبیب الهی –خیابان ستارخان –خیابان امام منتظر- بزرگراههای

شیخ فضل ا... نوری و همت – دانشگاه بصورت رفت و برگشت از دانشگاه – بزرگراههای حکیم -بزرگراه یادگار امام –خیابان سی متری جی - بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری

وعصرها      

    

مسیر شماره (37)

مبداء حرکت از سه راه شریعتی (خانی آبادنو) - خیابان میثاق- خانی آباد نو میدان میعاد خیابان شهید لطفی  انتهای نازی آباد بزرگراه تندگویان میدان بهمن بزرگراه نواب- بزرگراه چمران

بزرگراه حکیم دانشگاه و بالعکس دانشگاه - بزرگراه حکیم بزرگراه شیخ فضل اله نوری بزرگراه همت - بزرگراه چمران میدان توحید بزرگراه نواب بزرگراه تندگویان خانی آبادنو خیابان لطفی-

سه راه شریعتی

مسیر شماره (38)

مبداء حرکت از شهرک اکباتان - فاز یک فاز دو بزرگراه ستاری-زیرپل همت-بزرگراه ستاری جنوب- بزرگراه حکیم دانشگاه و بالعکس دانشگاه بزرگراه حکیم بزرگراه ستاری شهرک

اکباتان بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (39)

مبداء حرکت از شهرک خلیج - شهرک مفید-خیابان خلیج فارس -جاده قدیم کرج میدان فتح بلوار استاد معین خیابان آزادی-بزرگراه یادگار امام-بزرگراه حکیم بزرگراه شیخ فضل اله نوری

همت دانشگاه و بالعکس دانشگاه بزرگراه حکیم شیخ فضل اله نوری اتوبان تهران کرج جاده قدیم کرج شهرک خلیج بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (40)

مبداء حرکت از میدان رسالت - بزرگراه حکیم - دانشگاه و بالعکس دانشگاه بزرگراه حکیم شیخ فضل اله همت چمران حکیم میدان رسالت بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری

و عصرها

مسیر شماره (41)

مبداء حرکت از خیابان نیروی هوایی- چهارراه شورا خیابان حافظ خبابان دماوند میدان نبوت خیابان گلبرگ غربی میدان هلال احمر چهارراه گلبرگ میدان سبلان سهروردی

بزرگراه حکیم - دانشگاه و بالعکس دانشگاه همت صیاد شیرازی خیابان گلبرگ هلال احمر میدان نبوت 46 متری نارمک میدان شقایق مسیل منوچهری و شورا در صبحها اول وقت

اداری و عصرها       

    

مسیر شماره (42)

مبداء حرکت از جنت آباد شمالی (پونک) - خیابان سیمون بولیوار میدان دانشگاه آزاد چهاردیواری میدان پونک-بلوار اشرفی اصفهانی بزرگراه همت   بزرگراه یادگار امام جنوببزرگراه

حکیم- بزرگراه همت - دانشگاه و بالعکس بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (43)

مبداء حرکت از میدان جلیلی - میدان فلاح – خیابان مهمان نوازان – خیابان قزوین – بزرگراه نواب–تونل توحید - بزرگراه چمران – بزرگراه حکیم - دانشگاه و بالعکس – دانشگاه – بزرگراه حکیم –

بزرگراه شیخ فضل اله نوری –اتوبان همت - بزرگراه چمران –تونل توحید - بزرگراه نواب – میدان زمزم – خیابان قلعه مرغی – خیابان ابوذر – میدان جلیلی بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت

اداری و عصرها

مسیر شماره (44)

مبداء حرکت از میدان فرهنگ یوسف آباد - خیابان 22 خیابان جهان آرا بزرگراه جلال آل احمد پل گیشا بزرگراه چمران بزرگراه حکیم دانشگاه و بالعکس دانشگاه بزرگراه حکیم بزرگراه شیخ فضل اله نوری- بزرگراه همت بزرگراه چمران بزرگراه حکیم بزرگراه کردستان میدان قزل قلعه بزرگراه جلال آل احمد

پل گیشا بزرگراه جلال‌آل احمد میدان گلها میدان سلماس  خیابان فتحی شقاقی یوسف آباد میدان فرهنگ یوسف آباد بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (45)

مبداء حرکت ازمیدان قزوین - خیابان کارگر میدان حر- میدان انقلاب-خیابان کارگر-خیابان نصرت غربی خیابان جمالزاده -خیابان فاطمی غربی-بزرگراه شهید چمران شمال بزرگراه شهید حکیم همت دانشگاه و برگشت از دانشگاه بزرگراه شهید حکیم بزرگراه شیخ فضل‌ا... جنوب بزگراه جلال‌آل احمد بزرگراه شهید چمران میدان توحید خیابان باقرخان خیابن قریب- بلوار کشاورز- خیابان 16آذر-خیابان انقلاب-میدان انقلاب خیابان کارگر جنوبی میدان قزوین بصورت رفت و برگشت در صبحها اول وقت اداری و عصرها

مسیر شماره (46)

مبداء حرکت از دانشگاه - بزرگراه حکیم بزرگراه شیخ فضل اله نوری- بزرگراه شهید همت میدان ونک چهارراه جهان کودک( برگشت عصرها )

مسیر شماره (47)

مبداء حرکت از ابتدای فاز هفت پرند بلوار جمهوری اسلامی میدان استقلال بلوار امام خمینی (ره)  میدان امام خمینی (ره)- بلوار امام خمینی (ره) بلوارشهید مطهری-  میدان دانشگاه بلوار اصلی پرند اتوبان ساوه سر شهرک پرندک اتوبان ساوه برزگراه آزادگان اتوبان کرج- برزگراه شیخ فضل ا... نوری دانشگاه وبالعکس


دفعات مشاهده: 2222 بار   |   دفعات چاپ: 140 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر