دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرایندهای گردش کار
  • آئین نامه ها ودستورالعمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • تماس با ما
  • درباره مادفترچه تلفن
شماره نمابر 56423343
شماره تماس 3-56439990
robatkarim@iums.ac.ir

پایگاههای بهداشت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

پایگاههای بهداشتی شهرستان:

AWT IMAGEپایگاه سلامت فرهنگیان                                       AWT IMAGEپایگاه سلامت پرندک والفجر

AWT IMAGEپایگاه سلامت آبشناسان                                       AWT IMAGEپایگاه سلامت وحیدیه

AWT IMAGEپایگاه سلامت مهر پرند                                        AWT IMAGEپایگاه سلامت سلام پرند

AWT IMAGEپایگاه سلامت فاز 1 پرند                                      AWT IMAGEپایگاه سلامت فاز 3 پرند

AWT IMAGEپایگاه سلامت فاز5 پرند                                       AWT IMAGEپایگاه سلامت نور

AWT IMAGEپایگاه سلامت امام رضا (ع)                                  AWT IMAGEپایگاه سلامت بازارک

AWT IMAGEپایگاه بهداشتی پرندک آلارد                                 AWT IMAGEپایگاه حاشیه ای شهید مطهری                AWT IMAGEپایگاه شتر خوار


دفعات مشاهده: 661 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر