دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • درباره ما
  • مدیریت غذایی
  • مدیریت دارویی
  • مدیریت آزمایشگاه
  • تحقیق و توسعه
  • تجهیزات پزشکی
  • اداره فرآورده های سنتی و مکمل

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۸ | 

دستورالعمل اجرایی نحوه صدوراصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت استفاده از ظرفیت خالی (تولید قراردادی)  - جدید

* دستورالعمل اجرایی نحوه صدوراصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت  - جدید

 

دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید پروانه بهداشتی کارگاهی کارگاه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی - جدید

* تاییدیه حلیت

* ترا ریخته

* دستور العمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت جهت صادرات/پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

*دستورالعمل اجرائی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی

*دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

*دستورالعمل اجرائی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی


*دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمند وغنی سازی اختیاری مواد خوراکی وآشامیدنی

* دستورالعمل الحاقی صدور شناسه نظارت کارگاهی برنج


* اولویت مسئول فنی

* آلاینده ها

* دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی طعم دهنده ها جهت صدور پروانه ساخت و پروانه بهداشتی ورود

 

 

 * دستورالعمل تمدید پروانه مسئول فنی

کاربرگ ارزیابی اختصاصی چای با اسانس

* مشاغل خانگی

* دستورالعمل اجرایی در خصوص موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و فرآورده های آن مرتبط با مواد غذایی

* بخشنامه ضابطه مندرجات بسته بندی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک (برچسب اصالت)

* حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده مواد شیمیایی مصرفی (پوششها و درزگیرها) جهت بسته بندیهای فلزی پایه فولادی برای مواد غذایی

 * دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای وگواهی بهداشت مدت دار  جهت صادرکنندگان فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی


 * دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی جهت شرکت نگهداری، پخش و توزیع فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی


 * حداقل ضوابط فنی و بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی


-حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای کیترینگ-27-2-95

-دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای کیترینگ

-دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و افزایش زمان ماندگاری مواد اولیه غذایی و آرایشی و بهداشتی

* حلال

لیست محصولات غیر مجاز در سطح عرضه

 

 

↓نشان ایمنی وسلامت

*دستورالعمل های مربوط به تولید

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

* دستور العمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت جهت صادرات/پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

*دستورالعمل اجرائی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی

*دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

*دستورالعمل اجرائی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی


*دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمند وغنی سازی اختیاری مواد خوراکی وآشامیدنی

* دستورالعمل الحاقی صدور شناسه نظارت کارگاهی برنج

* دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید پروانه بهداشتی کارگاهی کارگاه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی

* دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه بهداشتی ساخت(استفاده از ظرفیت خالی)

* اولویت مسئول فنی

* آلاینده ها

* دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی طعم دهنده ها جهت صدور پروانه ساخت و پروانه بهداشتی ورود

 * دستورالعمل تمدید پروانه مسئول فنی

کاربرگ ارزیابی اختصاصی چای با اسانس

* مشاغل خانگی

* دستورالعمل اجرایی در خصوص موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و فرآورده های آن مرتبط با مواد غذایی

* بخشنامه ضابطه مندرجات بسته بندی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک (برچسب اصالت)

* حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده مواد شیمیایی مصرفی (پوششها و درزگیرها) جهت بسته بندیهای فلزی پایه فولادی برای مواد غذایی

 * دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای وگواهی بهداشت مدت دار  جهت صادرکنندگان فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی


 * دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی جهت شرکت نگهداری، پخش و توزیع فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی


 * حداقل ضوابط فنی و بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی


-حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای کیترینگ-27-2-95

-دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای کیترینگ

-دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و افزایش زمان ماندگاری مواد اولیه غذایی و آرایشی و بهداشتی

* حلال

لیست محصولات غیر مجاز در سطح عرضه

↓نشان ایمنی وسلامت

* آیین نامه اعطاء نشان ایمنی و سلامت

* دستورالعمل اجرایی نحوه پایش فرآورده های دارای نشان ایمنی و سلامت در سطح عرضه


دفعات مشاهده: 190 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر