دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرایندهای گردش کار
  • آئین نامه ها ودستورالعمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • تماس با ما
  • درباره مادفترچه تلفن
شماره نمابر 56423343
شماره تماس 3-56439990
robatkarim@iums.ac.ir

واحدنظارت بر درمان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

"پرتال شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم  در راستای  طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور سهولت کارمراجعین گرامی  

 اقدام به طراحی فرایندهای جاری به تفکیک هر یک از واحد های ستادی نموده که به شرح ذیل ارائه می گردد"

      دستورالعمل ها و آئین نامه های جاری در واحد نظارت بر درمان

   AWT IMAGEآئین نامه های مطب عمومی و خصوصی

   AWT IMAGEهزینه صدور گواهی فوت

   AWT IMAGE تکمیل فرم گواهی

   AWT IMAGEتعرفه درمانگاهها

   AWT IMAGEدستور العمل تفکیک و جمع آوری و دفع پسماندهای بهداشتی و درمانی

   AWT IMAGEلزوم رعایت کلیه قوانین و مقرارت موضوعه در صورتحساب صادره

   AWT IMAGEدستورالعمل واکسیناسیون نوزادان و کودکان مبتلا به HIV

   AWT IMAGEارزش نسبی خدمات 1393

   AWT IMAGEمجموع راهنمایهای مراقبت از ایبولا

   دستورالعمل های مراکز درمان سوء مصرف مواد  (MMT)

     AWT IMAGEآئین نامه اجرایی و دستورالعمل های موضوع ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر

    AWT IMAGEبررسی قوانین مربوط به مراکزدرمان سوء مصرف مواد

    AWT IMAGEمراحل مربوط به تغییر مسئول فنی مراکزدرمان سوء مصرف مواد

    AWT IMAGEپروتکل درمان وابستگی به موادافیونی با داروهای آگونیست

    AWT IMAGEپروتکل درمان به به کمک تنتور اپیوم -اپی تینک وارزیابی نتایج دراز مدت

    AWT IMAGEقابل توجه مراکز جدید MMT

    AWT IMAGEتعرفه موقت مراکز MMT

    AWT IMAGEفرم های جدید اماری MMT

    AWT IMAGEفایل شناسنامه ای

    AWT IMAGEراهنمایی گزارش دهی

HIV


دفعات مشاهده: 494 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر