دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

طرح تحول سلامت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

پاسخگویی به ابهامات در خصوص طرح تحول سلامت
شماره تلفن
: 81454000
پست الکترونیک:
Hse@Health.gov.ir

اطلاعیه شماره 1: تنظیم صورتحساب مالی

اطلاعیه شماره 2: ابلاغ ارکان برنامه های تحول سلامت

اطلاعیه شماره 3: راه اندازی سامانه پاسخگویی 1590 در ستاد هدایت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

اطلاعیه شماره 4: نظام پاسخگویی برنامه های تحول سلامت

اطلاعیه شماره 5: راهکارهای اجرایی برنامه کاهش فرانشیزبیماران بستری

اطلاعیه شماره 6: مدیریت منابع مالی طرح

اطلاعیه شماره 7: راهنمای اجرایی دستورالعمل برنامه کاهش فرانشیز

اطلاعیه شماره 8: بخش های برون سپاری شده

اطلاعیه شماره 9: پوشش جراحی ها و اقدامات تهاجمی گران قیمت

اطلاعیه شماره 10: ارزیابی وضعیت هتلینگ بیمارستانی


دفعات مشاهده: 316 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر