دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشیسامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

فرم متقاضیان پست پرستار شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی ایران


کد رهگیرى این فرم: P130-F121-U0-N71721          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
نام
نام خانوادگی
نام پدر
کد ملّی
تاریخ تولد

تاریخ شمسى:

شماره شناسنامه
وضعیت تاهل
مجرد
متاهل
وضعیت نظام وظیفه
کارت پایان خدمت
معافیت
خدمت نکرده
رشته تحصیلی
دانشگاه محل تحصیل
آخرین مدرک تحصیلی
معدل
تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی

تاریخ شمسى:

تاریخ پایان دوره طرح

تاریخ شمسى:

محل گذراندن دوره طرح (استان-شهر-بیمارستان)
سابقه کار (چه بخش هایی-چه بیمارستانی-چند سال)
شماره تلفن همراه
شماره تماس ضروری
متقاضی کدام بیمارستان
آدرس محل سکونت