پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
iums logo title
  • آموزش
  • پژوهش
  • مرکز آموزش‌های الکترونیکی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • خدمات الکترونیک
  • دسترسی سریع
img_yw_news

دکتر نمکی وزیر بهداشت و درمان در اولین روز از سال ۱۳۹۸  با همراهی دکترکوهپایه زاده  و دکتر توکلی  از مرکز اموزشی و درمانی شهدای هفتم تیر بازدید به عمل آوردن.. ادامه

img_yw_news

دکتر کوهپایه زاده سرپرست  دانشگاه  دراولین روز از سال نو از مرکز آموزشی و درمانی فیروزآبادی بازدید کرد... ادامه

img_yw_news

دکتر کوهپایه زاده سرپرست  دانشگاه  دراولین روز از سال نو از بیمارستان شهدای یافت آباد بازدید کرد... ادامه

اخبار علمی دانشگاه
img_yw_news

بازدید دکتر رضایی رئیس اداره بودجه و اعتبارات و دکتر صادقی رئیس اداره دندان پزشکی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی از مرکز آموزشی و درمانی فیروزگر.. ادامه

img_yw_news

ساعت کاری کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ایام نوروز اعلام شد... ادامه

img_yw_news

اولین جلسات انجمن‌های ورزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد... ادامه

اخبار سلامت دانشگاه
img_yw_news

دکتر کوهپایه زاده در پیامی فرا رسیدن سال نو را به خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران تبریک گفت... ادامه

img_yw_news

تیم سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی ایران با ریاست دکتر کوهپایه زاده   و دبیری دکتر توکلی معاون درمان از ۲۵ اسفند تشکیل شده و تا ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ادامه خواهد یافت ... ادامه

img_yw_news

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه سازمان تعزیرات حکومتی و اداره اصناف، از مجموعه بام لند، بازرسی ویژه انجام داده و مواد غیرقایل مصرف را معدوم کردند... ادامه